Policija (13.01.21)

srjeda, 13. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zawlečenje inscenowane było

Budyšin. Inscenowane zawlečenje je pjeć ludźom w Sakskej hněw z policiju wo­bra­dźiło. Kaž rěkaše, bu póndźelu při Budy­skej tankowni młoda žona do awta za­wlečena, na čož šofer z wulkej spěšnosću wotjědźe. 22lětny přećel žony in­formo­waše policiju a je sam ćěkacych přesćěhał. Policija zamó jich zadźeržeć. Štož za­stoj­nicy słyšachu, bě chětro njewšědne, a woni spěšnje zapřimnychu, zo bě za­wlečenje jenož inscenowane. Žona chcyše sej tak prawdźepodobnje dopokaz lubosće přećela wunuzować. Wobdźěleni maja nětko z přizjewjenjom znjewuži­wa­nja nuzoweho telefonata kaž tež zranjenja škitnych naprawow korony dla ličić.­

Padustwu zadźěwał

Rychwałd. Dźakowano pokiwej wobydlerja je policija njedźelu wječor njedaloko Rózborka padustwu kolesoweho nakładowaka zadźěwała. Swědk bě so nócneje jězby Lkw-ja dla dźiwał. Jako jón zastojnicy zadźeržachu, sedźeše za wodźidłom 32lětny Polak, kiž bě awto po wšěm zdaću krótko do toho pokradnył.

Wopity ćeknył

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk