Policija (08.12.21)

srjeda, 08. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W hladarni woheń wudyrił

Budyšin. Rozpjeršenosć knježeše dźensa w nocy w Albertowym wustawje na Budyskej Schäfferowej. Krótko do połnocy je so z woknom na prěnim poschodźe kur walał. W bydlenju bě z njejasnych přičin woheń wudyrił, tak zo wołachu wohnjowu woboru, policiju a wuchowanske mocy. Objekt je bydlenska připrawa seniorow z 41 by­dlenjemi. Tuž so wuchowarjo hižo na wulku ewakuaciju nastajichu. Spěšneho zasadźenja dla pak móžachu wobornicy zadźěwać, zo so płomjenja z bydlenja 80lětneje na dalše wobłuki twarjenja rozpřestrěchu. Jeno tři susodne bydlenja z třomi wobydlerjemi dyrbjachu ewakuować. Potrjechenu wobydlerku dowjezechu do chorownje, tamnych třoch su na městnje zastarali. Po aktualnych informacijach so w bydlenju najprjedy raz bydlić njehodźi. Přičinu wohenja přepytuje nětko fachowc wohnjoweje wobory.

Konop namakali

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND