Nowa brošurka za jězorinu

pjatk, 24. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce hišće lětsa nowu brošuru wo bjezbarjernych poskitkach we wobłuku jězoriny wudać, zo by kónčinu dale a wjetšemu kruhej turistow wotkrył.

Zły Komorow/Wojerecy (SN/MiR). „W bro­šurce su móžnosće swobodneho přistupa k wšelakim zajimawostkam bjez zadźěwkow we wólnočasnych, přebywanskich a gastronomiskich zarjadnišćach wobsahowje wobšěrnje zapřijate“, zdźěli na naprašowanje SN naměstny jednaćel turistiskeho zwjazka a zamołwity za wuwiwanje projektow a marketing Marcus Heberle. Jězorina ma hižo mnohe turistiske poskitki za ludźi, kotřiž su w swobodźe zmysłow resp. ćělnje wobmjezowani. Tež město Wojerecy tajke ma, a te maja dalši wobsah tuchwilu nastawaceje brošurki być. We Wojerecach samych stara so wosebita přirada wo naležnosće zbrašenych a seniorow. Wona ma swójski ­běrow w měšćanskim zarjadnistwje.

wozjewjene w: Z Łužicy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND