Na podijowej diskusiji „te medije“ kritizowali

wutora, 11. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy podijoweje diskusije, na kotruž bě towarstwo Budyski měr na swětowym dnju měra w sprjewinym měsće přeprosyło  Foto: Carmen Schumann Wobdźělnicy podijoweje diskusije, na kotruž bě towarstwo Budyski měr na swětowym dnju měra w sprjewinym měsće přeprosyło Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). „Medije mjez wójnu a měrom“ bě tema podijoweje diskusije we wobłuku měroweho swjedźenja towarstwa Budyski měr. Swjedźeń wotmě so mjeztym 5. króć składnostnje dnja wudyrjenja Druheje swětoweje wójny. Towarstwo, kotrež politiske strony přesahujcy skutkuje, wuznawa so k ludowym a čłowjeskim prawam. Zdobom bědźi so stajnje zaso z nadpadami a přisłodźenjemi. Hladajo na pačenje towaršnosće, kotrež tuchwilu dožiwjamy, pomha jenož mjezsobna rozmołwa, rjekny zastupnik towarstwa Uwe Haspel.

Bohužel pak stej dźenik Sächsische Zeitung a rozhłosowy sćelak MDR poskitki towarstwa k rozmołwje wotpokazałoj. Tež na pisomne naprašowanje njebu wotmołwjene. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) bě spočatnje swoje wobdźělenje přilubił, pozdźišo pak druheho wažneho termina dla zaso wotprajił.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND