Policija racije nachwatała

srjeda, 27. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk (dpa/SN). Zwjazkowa policija je dźensa rano w sydom zwjazkowych krajach wjace hač dźesać racijow nachwatała, kotrež dyrbjachu minjene tydźenje koronawirusa dla přestorčić. Policisća přepytachu tež tři bydlenja w Sakskej. Při tym dźěše wo podhlad pašowanja ludźi, wo organizowane fiktiwne mandźelstwa, wo falšowane wupokazy a wo internetne wobšudnistwo.

USA hroža ze sankcijemi

Berlin (dpa/SN). USA wojuja dale přećiwo dotwarej němsko-ruskeho płunowoda w Baltiskim morju Nord Stream 2. Rozžohnowacy so wulkopósłanc USA w Němskej Richard Grenell připowědźa w dźensnišim wudaću nowiny Handelsblatt dalše sankcije přećiwo Němskej. Zdobom wón zwjazkowe knježerstwo namołwja, politiku napřećo Ruskej zasadnje změnić. Němska dyrbi přestać „bestiju dale picować“, město toho zo dosć za NATO njepłaći. Nord Stream 2 AG hro­ženja jako „njezakonsku diskriminaciju europskich předewzaćow“ wotpokazuje.

Z awtom do hosćenca zrazył

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND