Protyka (14.01.22)

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:

Pjatk 14.1. 19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 15.1. 19:00 Wirtuelny jolka-swjedźeń

  19:45 Přednošk „Na slědach wjelka – łužiska přiroda a wjelk“ z Paulom Lipičom w Chróšćanskej putniskej­ hospodźe

Njedźelu 16.1.   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

Wutoru 18.1. 10:00 Budyski Serbski muzej po koronowej přestawce zaso wotewrjeo

Srjedu 19.1. 15:00 Darowanje kreje w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Premjera dźiwadłoweho krucha „Der Reichs­bürger“ z Marianom Bulankom we hłownej róli na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Štwórtk 20.1. 19:00 Bjesada na Bukečanskej farje

Pjatk 21.1. 17:00 Zahajenje swjedźenskeho lěta k 750. róčnicy wobsta­ća Slepoho w tamnišej cyrkwi

  19:30 Ptačokwasny program SLA „Njewěsta njewjesta“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 22.1. 16:00 Ptačokwasny program SLA „Njewěsta njewjesta“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  17:30 Majka Stockowa čita ze swojeho romana „Sprjewja – Blutmond“ w Lěšćanskim (Hornow) hrodźe

  19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła w Budyšinje na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Protyka (07.01.22)

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:

Sobotu 8.1.   Kubłanski dźeń dekanatneje młodźiny w Budyskim ewangelskim centrumje TiK

  9:00 Wosebita šćěpjenska akcija wobydlerskeje iniciatiwy „Budyšin w zhromadnosći“ we hłownym domje Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  19:30 Młodźinske kemše w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje

Njedźelu 9.1. 10:00 Hudźbne kemše z chórom Łužyca w Žylowje

  19:00 Nowolětny koncert SLA w Złokomoroskim dźiwadle

Wutoru 11.1. 19:00 Gmejnska rada Slepo

Srjedu 12.1. 19:00 Bjesada w Rakečanskej farskej bróžni

Štwórtk 13.1. 8:00 Wirtuelny dźeń wotewrjenych duri na Budyskej powołanskej akademiji

Pjatk 14.1. 19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 15.1. 19:00 Wirtuelny jolka-swjedźeń

Njedźelu 16.1.   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

Wutoru 18.1. 13:30 Braniborska serbska rada w Podstupimje

  18:00 Gmejnska rada Łaz

  19:00 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe

Srjedu 19.1.   Darowanje kreje w Chróšćanskej „Jednoće“

  17:00 Gmejnska rada Rakecy

  18:30 Gmejnska rada Radwor

Štwórtk 20.1. 18:30 Gmejnska rada Ralbicy-Róžant

  19:00 Bjesada na Bukečanskej farje

Protyka (30.12.21)

štwórtk, 30. decembera 2021 spisane wot:

Pjatk 31.12.   silwester

Njedźelu 2.1. 10:00 Rozhłosowy sćelak MDR-Kultur wusyła Božu mšu ze Smochčanskeje cyrkwje swjateho Bena

  14:30 Ekumeniski nyšpor w Budyskej cyrkwi Našeje lube­je knjenje

Wutoru 4.1. 17:00 Zhromadny webinar Wojerowskeho Konrada Zuso­weho muzeja ZCOM a tamnišeje Centrale za přetrjebowarjow pod hesłom „Kak wěsty je mój mobilny telefon? Whatsapp, Instagram a škit datow­“ pod

Štwórtk 6.1.   Třoch kralow

Protyka (23.12.21)

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:

Pjatk 24.12. 14:00 Předstajenje Hodowneje stawizny w Slepjanskej cyrkwi

  14:30 Dźěćacy nyšpor w Rakečanskej ewangelskej cyrkwi

  15:00 Předstajenje filma Hodowneje stawizny Róžeńčanskich dźěći na Youtube

  15:00 Předstajenje Hodowneje hry za dźěći w Chrósćicach před mostom na Cyrkwinskej horje

  15:00 Předstajenje Hodowneje stawizny w Radworskej cyrkwi

  18:00 Wosebity digitalny nyšpor Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa a Sakskeje ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje pod

Sobotu 25.12. 10:00 Hodowna namša w Choćebuskej Serbskej cyrkwi

Sobotu 8.1.   Kubłanski dźeń dekanatneje młodźiny w Budyskim ewangelskim centrumje TiK

Protyka (17.12.21)

pjatk, 17. decembera 2021 spisane wot:

Pjatk 17.12. 19:00 Koncert wokrjesneje hudźbneje šule Budyšin w livestrea­mje

Sobotu 18.12. 9:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  13:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

Njedźelu 19.12. 14:00 Nakupowanske popołdnjo w Kamjencu

  17:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Šěrachowskej katolskej cyrkwi

Pjatk 24.12. 15:00 Předstajenje filma Hodowneje stawizny Róžeńčanskich dźěći na Youtube

Protyka (10.12.21)

pjatk, 10. decembera 2021 spisane wot:

Sobotu 11.12. 16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje

  18:00 Žiwy adwentny kalender w Radworskej cyrkwi

Njedźelu 12.12. 16:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Njeswačidle

Srjedu 15.12. 19:00 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 18.12. 9:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  13:00 Kreatiwna dźěłarnička za šulerki a šulerjow 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

Njedźelu 19.12. 17:00 Smyčkarjo SLA wobrubja kemše w Šěrachowskej katolskej cyrkwi

Protyka (03.12.21)

pjatk, 03. decembera 2021 spisane wot:

Sobotu  4.12. 9:30 2. digitalizaciska konferenca Załožba za serbski lud, online pod

  16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje – Chróstawski organist Hans Christian Martin hraje twórby mj. dr. Dietricha Buxtehudy a Johanna Sebastiana Bacha

Njedźelu  5.12. 9:00  Livestream ze serbskeje Božeje mšě na  Youtube- kanalu Chróšćanskeje wosady

  10:30 Ewangelske kemše z hudźbu w Budyskej cyrkwi    swj. Pětra z Marie Hänsel (sopran) a Michaelom     Vetterom (pišćele)

  15:00 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrkwi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a organistom Michaelom Vetterom

  16:30 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrk- wi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a or -         ganistom Michaelom Vetterom

Póndźelu  6.12. 17:00 13. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w „Krónje“ na Kamjentnej hasy 

  18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Hamor

Wutoru  7.12. 18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Łaz

  19:00 Posedźenje gmejnskeje rady Slepo

  20:15 Digitalny wječor rjadu Budyskeje žónskeje inicia-    tiwy „Žony na tym městnje“ (online)

Srjedu  8.12. 18:00  Serbski „žiwy adwent“ Rakečanskeje bjesady při farskej bróžni w Rakecach

Protyka (26.11.21)

pjatk, 26. nowembera 2021 spisane wot:

Sobotu 27.11. 19:00 47. schadowanka, livestream z Choćebuza pod www.schadźowanka.de

Njedźelu 28.11. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Saksa na pućowanju – Dyrdomdeje pola Indianow, pola z přirodu zwjazanych ludow a na samotnych kupach“ w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Wutoru  30.11.  17:00 Měšćanska rada Wojerecy

  19.30 Předstajenje inscenacije „Lügenpresse“, livestream pod www.steinhaus-bautzen.de

Srjedu 1.12. 10:00 Dźěłarnička Serbskeho instituta „Multiple Trans-       formationen: Gesellschaftliche Erfahrung und       kultureller Wandel in Ostdeutschland und Ost-       mitteleuropa vor und nach 1989“

  19:00 Gmejnska rada Trjebin

Štwórtk 2.12. 10:00 Dźěłarnička Serbskeho instituta „Multiple Transformationen: Gesellschaftliche Erfahrung und       kultureller Wandel in Ostdeutschland und Ost       mitteleuropa vor und nach 1989

  19:00 Gmejnska rada Dźěwin

Protyka (19.11.21)

pjatk, 19. nowembera 2021 spisane wot:

Pjatk 19. a 20.11.   Nowa rytmusowa dźěłarnička za nawodne wosobiny pod hesłom „Při pulsu žiwjenja“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Pjatk 19.11. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  18:00 Kamjenska nakupowanska nóc

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k „Tu żyjemy – Hier leben wir“ k němsko-pólskemu cyklusej dźěłarničkow z Kulturnym centrumom Jelenia Góra w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert z IC Falkenbergom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Vispje

Sobotu 20.11. 14:00 Paslenje adwentneje pychi z přirodnych materialijow w Njeswačanskej přirodnoškitnej staciji

  17:00 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Schwadenje

  19:30 147. schadźowanka, livestream z Budyskeje ­„Króny“ pod

Njedźelu 21.11.   Smjertna njedźela

   Kermuša w Ralbicach

   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

  14:00 Młodźinski nyšpor z wobrazami fotografki ­Kerstin Kacmar z Berlina na temu „Družki“ w Chrósćicach

Póndźelu 22. do 25.11.   Towarstwo swj. Filomeny w Smjerdźacej zběra hodowne pakćiki za potrěbnych w Čěskej a Bołharskej (stajnje wot 17 do 18 hodź.)

Protyka (12.11.21)

pjatk, 12. nowembera 2021 spisane wot:

Pjatk 12.11. 19:00 Škotowy turněr w Nowoslicach

  19:00 Čitanje „Noticy z (wuchodnoněmskeje) prowincy“ w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

Sobotu 13.11. 10:00 Casting NSLDź za inscenaciju „Šěrcec Hanka“ w Budyskim domje NSLDź na Seminarskej

  14:00 Wotewrjenje wustajeńcy Jürgena Maćija „Tagebaulandschaften“ w Lipšćanskej Galeriji W182

  16:00 Choćebuska hudźbna nazyma: Prapremjery Jana Cy­ža, Ulricha Pogody, Bernda Weinreicha a Franka Petzolda w Módłej (Madlow)

Njedźelu 14.11. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Trjebinskej Šwjelowej bróžni

  14:00 Poswjećenje wobnowjeneje postawy maćerje Božeje, nad hłownym zachodom do Radworskeje farskeje cyrkwje

  15:00 Kofejpiće a koncert k 50lětnemu wobstaću Serbskeho muskeho chóra Delany w Šunowje

nawěšk