Protyka (16.10.20)

pjatk, 16. oktobera 2020 spisane wot:

Pjatk 16. do 18.10.   Streetfood-festiwal na swjedźenišću při Wojerowskim gondlowym haće

Sobotu 17.10. 8:30 Cyłodnjowski wulět ze Symanom Pöpelom z Łusča­ do Sakskeje Šwicy

  9:00 Akcija zběranja smjećow při Budyskim spjatym jězorje

  10:00 Dźěłarnička k dźěłanju kisykała w Třižonjanskej kulturnej bróžni (přizjewjenje trěbne)

  14:00 „Wuměłstwo w dialogu“ w Miłočanskej skale Při Kra­batowym kamjenju

  18:00 Koncert Rüdigera Bartscha a jeho kapały pod hesłom­ „Po puću do Čelnoho“na zahrodźe Slepjan­skeje fary

  20:00 Zarjadowanje „IMAGINE – John Lennon meets Cat Stevens“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

Njedźelu 18.10. 9:00 Firmowanje Ralbičanskeje wosady w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi

  11:00 Swjedźeń zmijow a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  16:00 Finisaža wustajeńcy „Trinität“ Marie-Christiny Rothenbücher w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  17:00 Nazymski chórowy koncert SLA „Ha lisćički, łopjena padaja“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Srjedu 21.10. 19:30 2. filharmoniski koncert Noweje Łužiskeje filharmonije „Romantiske“ na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Protyka (09.10.20)

pjatk, 09. oktobera 2020 spisane wot:

Sobotu 10.10. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Slepjanskim Němsko-Serbskim šulskim centrumje

  19:30 Koncert Marthy Agerich a Caroliny Eyckec we wobłuku Łužiskeho festiwala w Kumwałdskej (Cunewalde) cyrkwi

Njedźelu 11.10. 17:00 Předstajenje serbskorěčneje komedije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Horce plincy“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Srjedu 14.10. 18:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (02.10.20)

pjatk, 02. oktobera 2020 spisane wot:

Pjatk 2.10. 19:00 Přednošk na temu „Ze sobu rěčeć: Swoboda měnje­nja – bjez-respektnje“ we wobłuku Inter­kul­turnych tydźenjow 2020 we Wojerowskim Domje­ Martina Luthera Kinga

  19:00 Filmowy wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  19:40 Dokumentarna serija wo Budyšinje w telewiziji ARTE

Sobotu 3.10. 10:00 Dworowy swjedźeń na Helmec statoku w Jitku

  11:00 Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  11:00 Srjedźowěkowski kónc tydźenja w Dešnjanskim Domizniskim muzeju (tež njedźelu, 4. oktobra)

  13:00 Nazymski a winowy swjedźeń na Mortkowskej Jaku­bec twjerdźiznje

  14:00 Seminar wo zachowanju starych sadowych družin z postajenjom a woptanjom starych jabłukowych družin (zažne družiny) w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  19:30 Koncert ze smyčkowym kwartetom Amaryllis w Smochčanskej cyrkwi swj. Bena

Njedźelu 4.10. 11:00 Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  18:00 Koncert Budyskeho tachantskeho chóra w tachantskej cyrkwi

  19:30 Koncert za wiolinu a wiolu „Pućowanje po hudźbnym swěće Serbow“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

Protyka (25.09.20)

pjatk, 25. septembera 2020 spisane wot:

Pjatk 25.9. 18:00 Knižna prezentacija „A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ z Markom Grojlichom w Zarěčanskej (Saritsch) konsumowej galeriji

Sobotu 26.9. 14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim domje

  19:30 DSF-party Konječansko-Šunowskeje młodźiny na Šunowskim sportnišću

  19:30 Premjera serbskorěčneje komedije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Horce plincy“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Quadro Nuevo „Tango“ w rjedźe Budyskich komornych koncertow kulturneho běrowa měšćanskeho zarjadnistwa w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 27.9. 9:30 21. dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku

  9:30 Kemše k zahajenju Interkulturnych tydźenjow 2020 we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga

  10:00 Dwurěčne ewangelske kemše w Ptačecach (Tätzsch­witz)

  14:00 Interaktiwna bajowa hodźina „Wo kuzłarskich wučomnikach tu a tam“ we wobłuku Interkulturnych tydźenjow 2020 w Brězanowej bróžni Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna

  14:00 Kolesowanje wokoło Šibojskeho jězora „tour de tolerance“ we wobłuku Interkulturnych tydźenjow 2020 – start na parkowanišću při kupanskim přibrjohu při S 108

Protyka (18.09.20)

pjatk, 18. septembera 2020 spisane wot:

Pjatk 18. do 20.9.   Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z Maju Nagelowej w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

Pjatk 18.9. 19:00 Komorny koncert we wobłuku komornohudźbneho swjedźenja Hornja Łužica na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  19:00 Literarno-hudźbny wječor z Konstanzu Niemz na Wojerowskim „Starym pósće“

  19:30 Młode dźiwadło Heidelberg předstaji „Schau.Platz.Angst“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim NSLDź

Sobotu 19. a 20.9.   Antikske čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 19.9. 8:00 Wosebity dožiwjenski projekt „Jónu hladar zwěrjatow być“ we Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 Idejowa dźěłarnička „#Misija 2038“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  11:00 Komorne jewišćo Mnichow předstaji „#t TEMPEST“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće dru­hdźe“ na arealu Budyskeje mnišeje ruiny

  13:00 Comicowa dźěłarnička za šulerjow 3. do 5. lětnika w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku

  14:00 Sewjeroirski Dylan Quinn Dance předstaji „Fulcrum“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Protyka (11.09.20)

pjatk, 11. septembera 2020 spisane wot:

Pjatk 11. do 13.9.   Kónc tydźenja za singlow pod hesłom „połnje do čorneho“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  19:00 Koncert pod hesłom „Serenada w zelenym“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

Sobotu 12.9. 18:30 Sakske krajne jewišća předstaja musical „Drei Hasel­nüsse für Aschenbrödel“ na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Zjawny kinowy wječor w Radworskim młodźinskim klubje

Njedźelu 13.9.   Dźeń wotewrjeneho pomnika, mjez druhim w Budyskim Serbskim muzeju pod hesłom: „Sólnica­ – Sudnistwo – Serbski muzej“

   Dźeń wotewrjeneho pomnika, mjez druhim we Wul­kodubrawskim muzeju Margarećineje hěty

  10:00 Předstajenje projektoweho stawa Sprjewineho mosta na dworje Budyskeho hrodu z wodźenjemi po historiskich twarjenjach

  10:00 Rjemjeslniske wiki w rozwalinje Budyskeje mniše­je cyrkwje

  14:00 Nakupowanska njedźela z nazymskim swjedźenjom w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Poswjećenje skulptury „Nawrót do Koslowa“ na Kos­lowskej nawsy

  16:00 Knižna premjera w LND wušłeje chroniki „Worklecy něhdy a dźensa“ we Worklečanskej sportowni

Protyka (04.09.20)

pjatk, 04. septembera 2020 spisane wot:

Pjatk 4.9. 18:00 Wotewrjenje noweje wustajeńcy na Mužakowskim hrodźe

Sobotu 5. do 26.9.   16. muzejowe nocy wokrjesa Sprjewja-Nysa pod hes­łom „Wšitko so wjerći“

Sobotu 5.9.   Němske dumperowe mišterstwa w Drjowku

   Lětni swjedźeń Domizniskeje stwy w Bórkowach

  14:00 Seminar wo zachowanju starych sadowych družin­ z postajenjom a woptanjom starych jabłuko­wych družin (zažne družiny) w Miłočanskej skale „Při Krabatowym kamjenju“

  19:30 Pod hesłom „Queen – Burg – Symphonie“ interpretuje orchester Serbskeho ludoweho ansambla hudźbu skupiny Queen na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Premjerne předstajenje a diskusija wo doku­mentarnofilmowej seriji „BAUTZEN“ sćelakow ARTE a ZDF Deutschland we hłownym domje Budy­skeho NSLDź

Njedźelu 6.9.   Wólby Wojerowskeho wyšeho měšćanosty

   Finisaža 14. mjezynarodneje rězbarskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale

  15:00 Kermušny kulturny kofej Domowinskeje župy Delnja Łužica a Domowinskeje skupiny Zły Komo­row ze Złokomorowskej přazu a swing-­ka­pału Kula Bula na dworje Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna

Protyka (28.08.20)

pjatk, 28. awgusta 2020 spisane wot:

Pjatk 28.8. 20:00 Skupinje Po štyrjoch a Die Harmonischen wustupitej w Sundowner-barje na zahrodźe Budyskeho SLA

  20:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Gundermann“

Sobotu 29.8. 20:00 Koncert z kapału „nAund“ w Bórkowach

  20:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „La La Land“

Njedźelu 30.8. 9:30 Dwurěčne kemše z fararku Jadwigu Malinkowej a predikantom Manfredom Hermaš na Trjebinskim Šusterec statoku

  14:00 Serbsko-němska namša w Złokomorowskej Serbskej­ cyrkwi

  15:00 Nyšpor dekanatneje młodźiny w Róžeńće ze slědo­wacym wulětom

  17:00 Zakónčenje sezony w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe SLA

  17:00 Orchester Serbskeho ludoweho ansambla předstaja znowawotkryte twórby serbskeje hudźbneje literatury na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  20:00 Lětnje kino we Wojerowskej Kulturnej fabrice „Die schönsten Jahre eines Lebens“

  20:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „The High note“

  12:00 MiTag na Biskopičanskej Butrowej horje

  14:00 Zetkanje samostejacych w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:00 Hrajny wječor we Wojerowskej „Starej póšće“

Protyka (21.08.20)

pjatk, 21. awgusta 2020 spisane wot:

Pjatk 21.8. 18:00 Program ze skupinu Firletanz w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Wuklinčenje dnja ze słódnym drinkom a prezentaciju wo chowanju „Budyskeho słónca“ w Budyskej Sundowner-barje na zhrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  20:00 Lětnje kino we Wojerowskej Kulturnej fabrice „Marie Curie – Elemente des Lebens“

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Rocketman“ (přistup na areal wot 19:30)

Sobotu 22.8. 9:30 Harfowy koncert z Theju-Laurine Scholz před kofejownju „Rosalie“ we Wojerecach

  14:00 Prapremjera Jana Cyžoweje kompozicije „dominusmido“ na Podstupimskim festiwalu za nowu hudźbu „intersonanzen 2020“

  15:00 Čitanje a koncert pod hołym njebjom „Dźiwi parfim“ w Libonju

  16:00 Přibrjóžny swjedźeń we wobłuku festiwala „Přińć a woteńć“ mjez druhim z Carolinu Eyckec a młodźinskim dźiwadłowym projektom z Berlina 30 lět po přewróće při Bartonjaskim jězorje

  17:00 Figurowe dźiwadło „Kasperle auf Räuberjagd“ na par­kowanišću Kulowskeho Stareho dwórnišća

  17:15 Prapremjera kompozicije „In memoriam Johannes Biehle“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

Protyka (14.08.20)

pjatk, 14. awgusta 2020 spisane wot:

Pjatk 14. do 23.8.   Dźeń Hornjeje Łužicy 2020 z wjacorymi zarjadowanjemi na wšelakich městnach

Pjatk 14.8. 19:00 Christian Völker-Kieschnick hraje Gundermanna na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Filmowy wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  19:30 Serbska serenada „Gaž muzika zagrajo, towzynt ból nam zažyjo“ w Kamjenskim sakralnym muzeju­ cyrkwje swj. Hany

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Pets 2“

Sobotu 15. do 22.8.   Swójbny tydźeń pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 15. a 16.8.   Srjedźowěkowski temowy kónc tydźenja w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 15.8. 19:00 Słódne napoje z bionadu měšeć w Budyskej Sundow­ner-barje na zahrodźe SLA

  20:00 Poetryslam Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  21:00  Kinowy wječor pod hołym njebjom w Sernjanach: „Der Junge muss an die frische Luft“

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Mamma mia!“

Njedźelu 16.8. 12:00 Zelowa njedźela w přirodowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND