Rozhłós (29.06.18)

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wšosokołskim zlěće w Praze

11:20 Serbski tydźeń w Ljouwerće

11:45 Złoty měšniski jubilej Gerata Wornarja

12:00  Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo konferency wo wjelkach

13:00 60 lět Ludowe nakładnistwo Domowina

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća 

Do kina (28.06.18)

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

28.06.2018 – 04.07.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Jurassic World: wšědnje 14:15 (nimo pó a wu) | pó a wu 14:30 Love, Simon: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 Oceans 8: wšědnje 17:15 (nimo nj) a 19:45 | nj 16:45 | pj a so 22:15 Papst Franziskus: štw, nj, wu a srj 15:00 Luis und die Aliens: wšědnje 14:45 (nimo pó a wu) | wu a srj 10:30 | pó a wu 14:00 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 20:00 | pj a so 22.30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:15 Avengers: pj a so 22:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: štw, pj, so a srj 16:45 | nj 19:30 Deadpool 2: wšědnje 19:30 (nimo nj a pó) Liliane Susewind: pj, so a pó 15:00 | wu a srj 10:15 a 12:45 Sherlock Gnomes: nj, wu a srj 12:30 Jim Knopf: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:30 Peter Hase: wu a srj 10:00

Kino-ekstra: 3 Tage in Quiberon: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Za lětuše Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje probuja hižo wot srjedź apryla. Kónčna faza mjeztym z połnej paru běži, přetož přichodny štwórtk, 28. junija, je premjera. Z njej započnje so nowy cyklus wo Krabaće. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:
Wodorunje: 1 Słowjan, 3 dołha doba, 5 stajne woteběrarstwo, 7 literarna kniha, 10 Schlittschuhe serbsce, 14 worjoł, 15 socialna zawěsćernja, 16 motorske NDR; padorunje: 1 srědk dorozumjenja, 2 satelit, 3 nic nutř, 4 typ korejskich awtow,­ 6 ju wowka powěda, 8 rěka přez Weimar, 9 starožitnosć bjez rjanosće, 10 serbska institucija skrótš., 11 zwěrjo, 12 družina papagajow, 13 swójske ja

Protyka (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Pjatk 22. a 23.6.   Zarjadowanski rjad pod hesłom „A móžu so hišće dopomnić ...“ k wopominanju hudźbutwórca Gerhar­da Gundermanna we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Pjatk 22. do 24.6.   10lětne wobstaće Chróšćanskeje putniskeje hospo­dy z mnohimi poskitkami

Pjatk 22.6. 19:00 „Swjedźeń lětnjeje swětłeje nocy“ w Brětnjanskej dworowej kofejowni

  19:00 Koncert „Dvořák a Sibelius“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  19:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy w Chróšćanskej putniskej hospodźe a multimedia-přednošk

  19:30 Koncert z Rowniskimi glosami na Worcynskim hrodźe

Sobotu 23. a 24.6.   47. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

   Swjedźeń Ralbičanskeje wohnjoweje wobory składnostnje jeje 75lětneho wobstaća

Sobotu 23.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej dróhomištrowni na Nowosólskej 60

  17:00 Openair-koncert z Gerhardom Schönu na Koklic statoku w Chrósćicach

  19:30 Koncert SLA „Klasika na hrodźe“ na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  20:00 Public-viewing hry koparskich swětowych mišterstwow Němska – Šwedska na Koklic statoku w Chrósćicach

  20:00 Přednošk wo putnikowanju z Hansom C. Henningom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Pokiwy (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Koncert wjeršk jubileja

Chrósćicy. Z wulkim swjedźenjom zhladuje Chróšćanska putniska hospoda hač do njedźele na swoje dźesaćlětne wobstaće. Dźensa wječor wotewru fotowu wustajeńcu wo ekumeniskim putniskim puću a wo dźesaćlětnym wobstaću hospody. Jutře móža so zajimcy cyły dźeń wo putniskich pućach w Europje infor­mować. K tomu wotměje so dźěłarnička, kak ­nachribjetnik prawje přihotuješ, w 11 hodź. budźe swětłowobrazowy přednošk a w 14 hodź. čitanje. Wjeršk budźe w 17 hodź. swójbny koncert spěwytwórca Gerharda Schöny na Koklic statoku. Po tym móža sej zajimcy zhromadnje koparsku hru Němskeje přećiwo Šwedskej wobhladać abo w hospodźe ­na přednošk wo putnikowanju słuchać. Njedźelu w 13 hodź. podadźa so zajimcy na miniputnikowanje do klóštra Marijineje hwězdy. Při bjesadźe swjedźeń potom wuklinči.

Klasika na twjerdźiznje

Rozhłós (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Hudźba ze Słowjenskeje

11:45 10 lět Chróšćanska putniska hospoda

12:00  Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi

13:00 Spominanje na delnjoserbskeho basnika Mata Kosyka

13:30 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća 

Do kina (21.06.18)

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

21.06.2018 – 27.06.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Jurassic World: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Love, Simon: srj 20:00 Oceans 8: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) Luis und die Aliens: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:30 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:45 a 19:45 | pj a so 22:30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:30 Avengers: pj a so 22:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo srj) | štw, pj, nj a wu 19:45 Deadpool 2: wšědnje 19:30 Liliane Susewind: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Sherlock Gnomes: nj 12:30 Jim Knopf: nj 12:30 Peter Hase: nj 12:45

Kino-ekstra: Isle of Dogs – Ataris Reise: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Oceans 8: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:45 The Greatest Showman: srj 10:00 Stronger: srj 17:30 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 17:25 | so a nj 13:00 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:30 a 20:00 | pj a so 22:00 Letztendlich sind wir dem Universum egal: wšědnje 17:30 (nimo srj) Luis und die Aliens: wšědnje 15:30 | pj a so 13:15 Solo: A Star Wars Story: wšědnje 19:50 Deadpool 2: wšědnje 19:30 | pj a so 22:15 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:35 Liliane Susewind: pj a so 15:15 Sherlock Gnomes: so 12:45 Early Man: nj 12:45 Jim Knopf: so a nj 12:15

Pokiwy (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Bodo wuknje płachtakować

Mały Wjelkow. Cyle w znamjenju płachtakowanja steji jutře, 16. junija, Mało­wjelkowski prazwěrjenc. Tam přeprošeja maskotka Bodo a jeho sobu­dźěłaćerjo do wódneho paradiza pra­zwěrjenca, zo by­chu wopytowarjam za­jimawostki płach­takowanja zbližili. Jich podpěruje dorost Budyskeho jězoroweho sportoweho kluba a chce originalny płachtak sobu přinjesć.

Z kolesom k wjelkam

Rěčicy. Wjelči kontaktny běrow w Rěčicach­ přeproša jutře wot 13 hodź. na přednošk a kolesowansku ekskur­siju wo wjel­kach. W přednošku porěča wo aktualnych wuslědkach slědźenja wo wjel­kach. Při naslědnym kolesowanju podadźa so wobdźělnicy do přirody na slědy wjelkow.

Do zawoda pohladnyć

Kensuke Ohira je zawčerawšim w tachantskej cyrkwi Budyske pišćelowe lěćo zahajił. Hač do kónca awgusta hraja renoměrowani organisća kóždu srjedu w 19.30 hodź. na wobnowjenym instrumenće twornje Eule. Mjez druhim wustupi 18. julija Tomaš Žur. Wo­se­bity koncert budźe wuwzaćnje přichodnu póndźelu. To zaklinča rědke twórby za dwoje pišćele, kotrež předstajitaj Fiedemann Böhme a Michael Vetter. Zastup je darmotny, zarjadowar Kirchenmusikwerk Bautzen pak prosy wo dary. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND