Do kina (21.06.18)

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

21.06.2018 – 27.06.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Jurassic World: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Love, Simon: srj 20:00 Oceans 8: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) Luis und die Aliens: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:30 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:45 a 19:45 | pj a so 22:30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:30 Avengers: pj a so 22:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo srj) | štw, pj, nj a wu 19:45 Deadpool 2: wšědnje 19:30 Liliane Susewind: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Sherlock Gnomes: nj 12:30 Jim Knopf: nj 12:30 Peter Hase: nj 12:45

Kino-ekstra: Isle of Dogs – Ataris Reise: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Oceans 8: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:45 The Greatest Showman: srj 10:00 Stronger: srj 17:30 Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 17:25 | so a nj 13:00 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:30 a 20:00 | pj a so 22:00 Letztendlich sind wir dem Universum egal: wšědnje 17:30 (nimo srj) Luis und die Aliens: wšědnje 15:30 | pj a so 13:15 Solo: A Star Wars Story: wšědnje 19:50 Deadpool 2: wšědnje 19:30 | pj a so 22:15 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:35 Liliane Susewind: pj a so 15:15 Sherlock Gnomes: so 12:45 Early Man: nj 12:45 Jim Knopf: so a nj 12:15

Pokiwy (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Bodo wuknje płachtakować

Mały Wjelkow. Cyle w znamjenju płachtakowanja steji jutře, 16. junija, Mało­wjelkowski prazwěrjenc. Tam přeprošeja maskotka Bodo a jeho sobu­dźěłaćerjo do wódneho paradiza pra­zwěrjenca, zo by­chu wopytowarjam za­jimawostki płach­takowanja zbližili. Jich podpěruje dorost Budyskeho jězoroweho sportoweho kluba a chce originalny płachtak sobu přinjesć.

Z kolesom k wjelkam

Rěčicy. Wjelči kontaktny běrow w Rěčicach­ přeproša jutře wot 13 hodź. na přednošk a kolesowansku ekskur­siju wo wjel­kach. W přednošku porěča wo aktualnych wuslědkach slědźenja wo wjel­kach. Při naslědnym kolesowanju podadźa so wobdźělnicy do přirody na slědy wjelkow.

Do zawoda pohladnyć

Kensuke Ohira je zawčerawšim w tachantskej cyrkwi Budyske pišćelowe lěćo zahajił. Hač do kónca awgusta hraja renoměrowani organisća kóždu srjedu w 19.30 hodź. na wobnowjenym instrumenće twornje Eule. Mjez druhim wustupi 18. julija Tomaš Žur. Wo­se­bity koncert budźe wuwzaćnje přichodnu póndźelu. To zaklinča rědke twórby za dwoje pišćele, kotrež předstajitaj Fiedemann Böhme a Michael Vetter. Zastup je darmotny, zarjadowar Kirchenmusikwerk Bautzen pak prosy wo dary. Foto: SN/Maćij Bulank

Płastowka (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:
Spočatk pytanych słowow je wupokazany. 1 koło, 2 słódki čerwjeny płód, 3 elektriski prud, 4 ruska stolica, 5 stary wuraz za wobsedźerja wobchoda, wikowarja, 6 městnosć w cirkusowym stanje, 7 njepopřeće, 8 stolica Albanskeje, 9 ze židy

Protyka (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Pjatk 15. do 17.6.   8. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom

   Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

   Wjesny rock w Němcach

   22. koparski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła w Pančicach-Kukowje

  19:00 Rozmołwa z ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom we Wojerowskej Łužiskej hali

  20:30 „Tam, hdźež měsačk swěći“– romantiski koncert z baletom SLA w Smochćicach

Sobotu 16. a 17.6.   Wjesny swjedźeń w Kinajchće składnostnje 450. wobstaća wsy

  10:00 Budyski wokrjesny wohnjowoborny dźeń a 130. jubilej Njeswačanskeje wohnjoweje wobory

  14:00 Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjedźenja w Puškinowym parku

  17:00 Zjawne wodźenje po sociokulturnym centrumje Krabatowy kamjeń w Miłoćicach

  20:00 10lětne wobstaće „Radworskeje bary“ w Radworskim młodźinskim klubje

  20:30 „Tam, hdźež měsačk swěći“– romantiski koncert z baletom SLA w Smochćicach

Njedźelu 17.6.   Zahajenje Karla Mayjowych hrow na Biskopičanskim lěsnym jewišću (do 1. julija)

  10:00 Serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona w Blunju

  10:30 Klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wo­krje­sa w Pančicach-Kukowje

Rozhłós (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Live z mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom

11:30 Dźesać lět wokrjes Budyšin

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Live z mjezynarodneho festiwala dudakow w Slepom z rozprawami a přinoškami

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Do kina (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:

14.06.2018 – 20.06.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 15:00 (nimo srj), 17:15 a 19:30 Ocean’s 8: srj 19:45 Liliane Susewind: štw, so, nj a wu 15:00 | štw, so a wu 17:15 Sherlock Gnomes: nj 12:30 | pj 14:30 Jurassic World w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:45 (nimo srj) a 19:45 | srj 16:30 | pj 22:15 | so 22:30 Luis und die Aliens: pj a nj 14:30 | štw, so, pó a wu 14:45 Early Man: nj 12:30 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:30 Petar Hase: nj 13:00 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo nj) a 19:45 (nimo pj a srj) Deadpool 2: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so pj a so 22:00 Rampage: pj a srj 17:15 Avengers: pj a so 21:45 Jim Knopf: nj 12:30

Kino-ekstra: Die Sch’tis in Paris: nj 17:15 | pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes: wšědnje 14:55, 17:10 a 19:30 Ocean’s 8: srj 20:00 Solange ich atme: srj 17:25 Jurassic World w 3 D: wšědnje 17:15 a 20:00 | pj a so 22:30 Jurassic World: wšědnje 14:30 Luis und die Aliens: wšědnje 15:00 | so a nj 13:00 Letztendlich sind wir dem Universum egal: wšědnje 17:30 (nimo srj) Deadpool 2: wšědnje 20:15 | pj a so 22:45 Solo: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) Solo: A Star Wars Story: wšědnje 17:00 Wahrheit oder Pflicht: pj a so 22:50 Liliane Susewind: wšědnje 15:15 Sherlock Gnomes: so 13:00 Early Man: nj 13:00 Avengers: pj a so 21:45 Jim Knopf: so a nj 12:15 ­Peter Hase: so a nj 13.10

Pokiwy (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Swjedźeń na sportnišću

Jaseńca. Po tym zo je dźensa Dr. Taste Jasčanam a jich hosćom w 20 hodź. na rejach mócnje „zapyrił“, su wšitcy jutře po koparskim turněrje wot 15.30 hodź. na program wjesnych dźěći přeprošeni. Wot 20 hodź. slědujetej na sportnišću zabawny program a diskoteku Pretorius. Njedźelu w 10 hodź. budźe rańše piwko z dujerskej hudźbum w 12 hodź. volleyballowy turněr.

Wulki swjedźenski ćah

Wulka Dubrawa. Prjedy hač so jutře we Wulkej Dubrawje w 20 hodź. reje z Dr. Tastu započnu a w stanje piwo natoča, přewjedu tam na wjesnym swje­dźenju wot 9 hodź. přez cyły dźeń najwšelakoriše sportowe wubědźowanja. Njedźelu poćehnje wot 11 hodź. wulki swjedźenski ćah wot Richarda Reinickoweje hač k Brězynskej dróze. W 12 hodź. započnje so na swjedźenišću pisany program z Heikom Harigom, Budyskimi sportowymi akrobatami a wuměłcami Serbskeho ludoweho ansambla.

Kulturna brigada spěwa

Zajutřišim, 10. junija, so PlusBus wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO) prěni króć na puć poda. Linije budu wot póndźele do pjatka 15 razow a kónc tydźenja znajmjeńša šěsć razow z Drježdźan do nakromnych kónčin tam a sem jězdźić. Z PlusBusom maja so tež wobchadne zwiski do Budyskeho wokrjesa kaž Kinsporka, Wojerec a Kamjenca polěpšić. Foto: Lars Neumann

Křižowka (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Wodorunje: 3 muž a ..., 5 napjaty film, 6 dźěl trawnika, 7 japanska stolica, 10 rozkora, 13 pólski parlament, 14 nahladnosć wosoby, 15 město w Badensko-Württembergskej

Padorunje: 1 zadni dźěl mustwa, 2 moderna barba, 3 dźěl Budy­šina, 4 lud, 8 jězor w sewjernej Ruskej, 9 turkowske město, 11 horiny ­w Aziji, 12 kónc modlitwy

nawěšk

nowostki LND