Rejwarjo podłu mĕznikow stawiznow kolesowali

pjatk, 04. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zo Smjerdźečanska rejwanska skupina na jewišćach tu- a wukraja serbsku kul­turu prezentuje, je powšitkownje znate. Zo pak so jeje čłonojo tež za stawizny zajimuja, dopokazachu woni kónc žnjenca, jako přewjedźechu swoju połlĕtnu zhromadźiznu z kolesowanjom.

Puć wjedźeše nas přez lĕs wuchodnje Konjec. Pawoł Rota z Ralbic rozprawješe nam wo mĕznikach stawiznow, kotrež dźensa hišće w lĕsu namakamy. Prĕnja stacija bĕ morowy křiž, mnohim dotal njeznaty. Tu zhonichmy wo strašnej chorosći, kotraž bě před lĕtstotkami sydlišća w Serbach domapytała a sej mnohe wopory­ žadała.

Dale kolesowachmy po lĕsu k starej dróze a k cyganskej studni. Wobrazliwje nam Ralbičanski přewodźer powĕdaše, kak je studnja nastała a kajke bĕ žiwjenje z cyganami na serbskich wsach. Po krótkej přestawce přeprěčichmy nĕhdyšu hranicu do pruskeho kralestwa. Tež tu stej skrótšence KS (kralestwo Sakska) a KP (kralestwo Pruska) na mĕznikach hišće jasnje spóznajomnej.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND