W Hejničanskej cyrkwi do rownišća pohladali

srjeda, 18. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Předsydstwo Katolskeho zjednoćenstwa kubłarjow Sakskeje (KEG) je swojich čłonow njedawno na kóždolětnu kubłansku jězbu přeprosyło. Lětuša wuprawa wjedźeše 39 wosobow, mjez kotrymiž běše połojca serbskich kubłarkow a kubłarjow, do sewjeročěskeje hraničneje kónčiny w Jizerskich horinach. Hłownje organizował bě ekskursiju městopředsyda zjednoćenstwa Franz Josef Fischer, wučer na Drježdźanskim gymnaziju swjateho Bena.

Prěni cil dnja bě městačko Frýdlant nad rěku Smědá ze swojim jónkrótnym hrodowym arealom na bazaltowej skale. Młoda čěska historikarka wodźeše nas we wuběrnej němčinje po tymle mócnym, jara derje restawrowanym hrodźe a jeho jednotliwych, wotpowědnje wuhotowanych rumnosćach z časa žiwjenja zemjanskeje towaršnosće wosebje 18. a 19. lětstotka.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND