Chór Budyšin na wubědźowanju derje wobstał

wutora, 14. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Chór Budyšin je so minjenu sobotu na wurisanju wuchodosakskich chórow w Drježdźanach wobdźělił. Foto:  Sebastian Locke Chór Budyšin je so minjenu sobotu na wurisanju wuchodosakskich chórow w Drježdźanach wobdźělił. Foto: Sebastian Locke

Po 19 lětach je so Chór Budyšin pod nawodom swojeho dirigenta Michała Jancy zaso zmužił a so za wurisanje wuchodosakskich chórow zapisał. Wuzwolił bě sej najćešu z wupisanych kategorijow. Sobotu, 11. junija, w 13 hodź. běše tak daloko, zo stupichmy po tydźenjach intensiwnych přihotow na žurli farskeho domu Drježdźanskeje Lukašoweje wosady před jury wubranych fachowcow. Jako prěnje zaklinča „Ubi caritas et amor“, kiž běše ­wuchodosakski chórowy zwjazk jako wupisowar wubědźowanja we wuzwolenej kategoriji za winowatostny přinošk postajił. Slědowachu fakultatiwne titule „Wowčer, tón wowcki“ wot Bjarnata Krawca a Jana Bulankowej spěwaj „Z wuhladkom“ a „Starosć juž pśi małych“. Z lóštom přednjesene serbske title so publikumej wočiwidnje spodobachu. Tež jury nam dobry wukon we wuhódnoćenskej rozmołwje z dirigentom a předsydku chóra atestowaše, slěbornu medalju z 0,2 pobrachowacymaj dypkomaj pak bohužel zapowě.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND