Serbšćinarjo na ekskursiji byli

wutora, 21. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na dwudnjowsku ekskursiju po Łužicy podachu so njedawno serbšćinarjo 9. lětnika Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ Kulow. Jich prěnja stacija bě wobydlerski centrum Piwarska hasa 1 we Wojerecach. Tule bu 1912 narodna organizacija Domowina załožena. Dale dźěše přez wo­krjesnu hranicu do Rownoho, hdźež wopytachu Njepilic statok. Tam zeznajomichu so z twarskim stilom Slepjanskeje kónčiny. Přichodna stacija bě Serbski kulturny centrum w Slepom. Sylwija Panošina překwapi Kulowčanow w Slepjanskej drasće z chlěbom a selu. Serbsce wodźeše jich po domje a rozjasni jim wosebitosće Slepjanskeje kónčiny a rěče. Tu móžachu šulerjo swoje znajomosće serbšćiny nałožować. Z wuhladneje wěže na kromje Běłeje Wody mějachu woni wuhlad na brunicowu jamu z jeje techniku.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND