Wosebity wječor Bjesady

srjeda, 21. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Je mjeztym z rjanej z tradiciju, zo čłonojo Bukečanskeje Bjesady swoje poslednje zetkanje lěta časej wotpowědnje jako adwentničku­ přewjeduja. Za lětušu běchu sej předewzali, we wosadźe do zjawnosće stupić a so rjadej wosadnych wječorkow wotewrjeneje adwentneje pro­tyki při­družić. Dobry dwanatk wosadnych, mjez nimi tež němskorěčni, běše přeprošenje do wosadneho domu při farje sćěhowało. Po witanju z Ochranowskim hesłom dnja serbsce a němsce přednošowaše Marko Grojlich wo serbskich hodownych nałožkach. Přitomnym němskim wosadnym poda wón w běhu přednoška přeco zaso krótke zjimanje w němskej rěči. Bywši rozhłosownik złožowaše swoje wuwjedźenja hłownje na před lětami nazběrane informacije z Wojerowskich kónčin. Stari Bukečenjo wědźachu z wosobinskeho nazhonjenja to abo tamne hišće dodać.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND