Hodowne předstajenje z diskutowacymi teeniejemi

srjeda, 11. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CRM/SN). Lětdźesatki swjeća Serbja Budyskeje katolskeje tachantskeje wosady wokoło Třoch kralow swoju wosadnu hodowničku, a to kóždy raz z bjesadu při kofeju a wosušku a ze zhromadnym spěwanjom. Přetož mnohe lěta hižo stara so wučerka na wuměnku Ludmiła Bizoldowa tež wo mały kulturny program, kotryž wosadni sami wuhotuja.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk