Wo wjesnych nowosćach zhonili

srjeda, 26. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto noweho su Němčanscy seniorojo zhonili.  Foto: Achim Nowak Tójšto noweho su Němčanscy seniorojo zhonili. Foto: Achim Nowak
wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND