Partnerske zrěčenje ze šulu podpisali

pjatk, 29. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tež Kulowskemu měšćanosće Markusej Poschej bě dohodowne spěwanje šulerjo w sportowej hali wulke dožiwjenje.  Foto: Achim Nowak Tež Kulowskemu měšćanosće Markusej Poschej bě dohodowne spěwanje šulerjo w sportowej hali wulke dožiwjenje. Foto: Achim Nowak

Posledni šulski dźeń do hód zetkachu so wuknjacy­ Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ po třećej hodźinje w sportowej hali, a to k tradicionalnemu dohodownemu spěwanju. Lětsa pak bě wšo tróšku hinaše. Po tym zo instrumentalna skupina zarjadowanje zahaji, podpisachu nawodnica kubłanišća Ines Lešowa, zamołwići Drježdźanskeje Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) a zastupjerjo zawodow partnerske zrěčenje. Jednaćel kubłanskeho wobłuka IHK Torsten Köhler zwurazni swoje wjeselo, zo Kulowske kubłanišćo ze zawodami a firmami styki wudźeržuje. Su to energijuzastaranske předewzaće Čorny Halštrow, Kulowska meblownja Maja, twornja za produkciju klimowych kompresorow w Nadróznej Hrabowce a kupnica Netto. Zaměr partnerskeho zrěčenja je, zo so Kulowscy šulerjo w mjenowanych zawodach za wukubłanskimi městnami rozhladuja. Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU), kiž bě hósć na hodownym spěwanju, aktiwity šule wita a je podpěruje.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk