W rejach so dale wukmanjeli

srjeda, 11. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prjedy hač su započeli reje zwučować, steješe za wšitke rejwarki a wšitkich rejwarjow najprjedy raz sćoplenje na programje.  Foto: Lucija Smolic Prjedy hač su započeli reje zwučować, steješe za wšitke rejwarki a wšitkich rejwarjow najprjedy raz sćoplenje na programje. Foto: Lucija Smolic

Napinacy zwučowanski kónc tydźenja leži za čłonkami a čłonami rejwanskeje skupiny Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor. Woni pobychu wot 6. do 8. apryla w treningowym lěhwje w krasnym měsće nad Nysu Zhorjelcu.

Jako běchu wšitke zmachi spakowane a skupinske foto třělene, podachu so rejwarki a rejwarjo z busom do napjateho kónc tydźenja. Do młodownje dojěwši so proby hnydom započachu. Z mócnym „Sportej zdar!“ Wudworčenjo swój zhromadny kónc tydźenja zahajichu. Hłowny fokus tónkróć bě, zwučować zakłady a skrućić wobstejacy repertoire rejow.

Pjatk trenowachu hišće hač do pózdnjeho wječora, doniž sprócni do łoža njepadnychu. Nazajtra, po rańšim joggingu w šesćich a po słódnej snědani započachu nowu treningowu jednotku z porjadnym sćoplenjom a wukmanichu so na to mjez druhim w rejach, kaž su to „Cypowa“, „Burska“, „Dumpańca“ a „Mazurka“. Po napinacym probowym dnju dachu sobotny wječor w bowlingowej hali wuklinčeć. Posledni dźeń zahajichu z rańšej nutrnosću, po kotrejž su hišće raz wšitke nazwučowane reje wospjetowali.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND