Wjele připóznaća za swjedźeń

póndźela, 11. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z wjerškow Jasčanskeho wjesneho swjedźenja bě sobotu wječor program dorosćenych, kotryž je wjele připóznaća žnjał.  Foto: Feliks Haza Jedyn z wjerškow Jasčanskeho wjesneho swjedźenja bě sobotu wječor program dorosćenych, kotryž je wjele připóznaća žnjał. Foto: Feliks Haza

Skónčnje zaso wjesny swjedźeń! Tele wuprajenje bě w minjenych dnjach časćišo w Jaseńcy słyšeć. Widźu w nim tři pozitiwne asepkty. Sprěnja: Teren wokoło swjedźenišća so dokładnje wurjedźi a sporjedźa. Zdruha: Přihoty a přewjedźenje swjedźenja skrućeja wjesnu zhromadnosć. Střeća: Něhdyši wjesnjenjo přijědu zaso raz na wopyt. Hdyž bě pjatk horcota tróšku popušćiła, swjedźeń z natočenjom piwa a rejemi zahajichu.

Sobotu připołdnju zahwizdachu koparski turněr wjesnych mustwow. Mjez šěsć cyłakmi bě jedne žónske a jedne mustwo ze susodneje Čěskeje. Bě to mustwo z našeje partnerskeje gmejny Srbsko. Po zakónčenju wšěch hrow, kotrež Tomaš Paška jako sudnik suwerenje nawjedowaše, wopokazachu so Worklečenjo jako najlěpši. Za to přepoda jim hłowny zamołwity swjedźenja Guido Zahrodnik rjane myto. Tola tež tamne mustwa dóstachu rjany dar, wšako běchu wšitcy strapacy wulkeje horcoty přetrali.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND