Bywši šulerjo so 60 lět po maturje znowa zetkali

wutora, 28. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez wobdźělnikami rjadowniskeho zetkanja w Stróži běchu Pawoł Wirth, Achim Nowak a Měrćin Róža (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Mjez wobdźělnikami rjadowniskeho zetkanja w Stróži běchu Pawoł Wirth, Achim Nowak a Měrćin Róža (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Před 60 lětami napinaše so 45 maturantow dweju rjadownjow Serbskeje wyšeje šule Budyšin, zo bychu wuspěšnje abiturne pruwowanja złožili. Běštej to rjadowni 12 B/1 z rjadowniskim wučerjom Měrćinom Wornarjom a 23 absolwentow rjadownje 12 B/2 z rjadowniskim wučerjom Jurjom Pěčku. Po šěsć lětdźesatkach je so 17 bywšich šulerjow druheje rjadownje minjenu sobotu w Stróži pola Hućiny zetkało. Z česćownosću dopominachu so w rozmołwach na swojeho rjadowniskeho wučerja, ale tež na Pawoła Wowčerka, Rudija Sykoru, Horsta Meltku, dr. Bena Korjeńka, Jana Barta a na Achima a Jakuba Brankačka.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND