W jubilejnym měsće pobyli

wutora, 25. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kubłanska jězba župy „Jan Arnošt Smoler“ z přewodźerjom Manfredom Ladušom (srjedźa) wjedźeše minjenu sobotu we Wojerecach mjez druhim k załoženskemu domej Domowiny, nětčišemu wobydlerskemu centrumej.  Foto: Jurij Łušćanski Kubłanska jězba župy „Jan Arnošt Smoler“ z přewodźerjom Manfredom Ladušom (srjedźa) wjedźeše minjenu sobotu we Wojerecach mjez druhim k załoženskemu domej Domowiny, nětčišemu wobydlerskemu centrumej. Foto: Jurij Łušćanski

Na swoju kóždolětnu kubłansku jězbu poda so minjenu sobotu 29 čłonow župy „Jan Arnošt Smoler“ do Wojerec. 750. jubilej města bě dobra składnosć sej je ze serbskeho wida wotkryć. Nowinar a publicist Manfred Laduš skupinu cyły dźeń přewodźeše a wěcywustojnje wo stawi­znach a nastaću Wojerec rozprawješe. Něhdy bydlachu w měsće a wokoło njeho nimale jenož Serbja, hač na někotrych knježkow a zastojnikow, kiž běchu Němcy, ale wšitcy serbsce zrozumichu.

Dopołdnja běchu wobdźělnicy jězby w starym měsće po puću. Mjez druhim wobhladachu sej załoženski dom Domowiny. Referent skedźbni na stelu Wórše Lanzyneje hnydom pódla załoženskeho domu kaž tež na Serbsku studnju na torhošću, kotraž steješe něhdy w Budyšinje. Ducy po měsće wopytachu čłonojo Wjacsławkec drastowy dom a dźěchu po Dołhej hasy nimo ewangelskeje cyrkwje, kotraž bě kolebka serbskich ewangelskich cyrkwinskich dnjow. Dale Manfred Laduš wo znatych wosobinach města rozprawješe. Tak naspomni Konrada Zuseho a Brigittu Reimann, kotrejuž bě sam zeznał.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND