Spěchowanske towarstwo muzeja pola susodow

srjeda, 10. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Liberecu pobychu čłonojo spěchowanskeho towarstwa Budyskeho Serbskeho muzeja mjez druhim we wobrazowej galeriji „Lázně“, kotraž je w bywšej halowej  kupjeli z lěta 1902 zaměstnjena.  Foto: Helena Palmanowa W Liberecu pobychu čłonojo spěchowanskeho towarstwa Budyskeho Serbskeho muzeja mjez druhim we wobrazowej galeriji „Lázně“, kotraž je w bywšej halowej kupjeli z lěta 1902 zaměstnjena. Foto: Helena Palmanowa

Podpěra za Budyski Serbski muzej čłonam jeho spěchowanskeho towarstwa zdobom woznamjenja, zwiski z druhimi muzejemi a kulturnymi institucijemi nawjazać. Tak podachu so čłonojo towarstwa minjenu sobotu do Libereca w susodnej Čěskej. We Wědomostnej knihowni Liberecskeho kraja nam jeje direktorka Blanka Konvalinková rozłoži, zo njewupožčuja jenož knihi, ale zo skutkuje biblioteka zdobom jako kulturne srjedźišćo města a wokoliny. Do domu je tež nowotwar synagogi zapřijaty, přetož w lěće 2001 zjawnosći přepodata biblioteka steji na městnje stareje synagogi, kotraž bu w nowembru 1938 zničena. Njedaloko njeje steješe mjeztym spotorhany hotel, słužacy 1949/1950 serbskim gymnaziastam jako internat.

Dale wopytachu čłonojo spěchowanskeho towarstwa Serbskeho muzeja wobrazowu galeriju „Lázně“. Ta je zaměstnjena w bywšej halowej kupjeli, dotwarjenej 1902 jako „Kaiser-Franz-Joseph II.-Bad“. Hač do 1980tych lět słužeše wona hišće jako zjawna kupjel. Direktor wustajenišća Jan Randáček rozprawješe nam wobšěrnje wo zajimawych stawiznach přetwara a wo wobrazowych zběrkach galerije.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND