Seniorojo ze Šwicarskeje na wopyće we Łužicy byli

štwórtk, 22. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

„Witajće k nam do Łužicy“ rěkaše hesło jězbneho předewzaća Vivat kultura ze St. Gallena za minjenu njedźelu, jako wopyta dwaceći seniorow ze Šwicarskeje – zwjetša bywši předewzaćeljo – Łužicu, zo bychu so tež ze Serbami zeznajomili. Hižo na jězbje z Drježdźan do Budyšina informowaše Jurij Łušćanski hosći wo stawiznach, kulturje, dźensnišim žiwjenju a narodnych stykach. Dr. Manfred Thiemann wodźeše jich na to po starym měsće hač na Mikławšk a rozłoži jim wosebitosće historiskeho města. Wosebje zajimowachu so wopytarjo za medije a dwurěčne kubłanje, ale tež za hospodarstwo regiona.

„W Šwicarskej wšak mamy wjacore rěčne ­regiony a narodnu mjeńšinu Retoromanow. Tohodla bě runje za nas jara zajimawe, štož smy we Łužicy wo Serbach zhonili“, praji ­nawoda jězbneho předewzaća Christoph Hug. Na dźesać­dnjowskej jězbje wopytachu šwicarscy wulětnikarjo w Lipsku a Drježdźanach předewšěm muzeje a koncerty. Minjenu ­njedźelu wječor dožiwichu w Drježdźanskej Křižnej ­cyrkwi Johannesa Brahmsowy „Němski rekwiem“. ­

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND