Dujerjo z Njeswačidła Jasčanow zawjeselili

wutora, 18. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z tradiciju je, zo předstajeja Jasčenjo na adwentničce dźiwadłowu hru. Lětsa su sej bajku wo Bremenskich měšćanskich muzikantach wuzwolili. Foto: Feliks Haza Z tradiciju je, zo předstajeja Jasčenjo na adwentničce dźiwadłowu hru. Lětsa su sej bajku wo Bremenskich měšćanskich muzikantach wuzwolili. Foto: Feliks Haza

Hodownik njeje jenož čas dołhich wječorow, ale tež čas wočakowanjow kaž tež nutřkownych a wonkownych přihotow na hody. Rěči so wo tym, zo je adwentny čas měrny čas, často pak to nawopačne zwěsćamy. Za mnohich ludźi je adwent z hektiku a stresom zwjazany. Tež na dohodownych wikach knježi njeměr. Runje tak móža adwentnički w pěstowarnjach, šulach, zawodach abo komunach napinace być, móža pak tež změrować a zhromadnosć přisporjeć. Adwentnički, kotrež w Jaseńcy hižo wjele lět srjedź decembra za cyłu wjes organizujemy, su tajke změrowace a k zhromadnosći přinošowace zarjadowanja. Tež minjenu sobotu su so Jasčenjo w kulturnym domje zetkali a sej po witanju kofej z wosuškom a poprjančkami zesłodźeć dali. Wjele lět hižo zawjeseleja jich dujerjo Njeswačanskeje wosady z dohodownej hudźbu. Tónraz su woni na wjacorych wsach Bóščanskeje gmejny we womłodźenej zestawje zapiskali.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND