W sněhakowarskim lěhwje pobyli

wutora, 05. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečanscy šulerjo su so minjeny tydźeń w čěskim Bedřichowje na sněhakowarskim lěhwje wobdźělili a tam tójšto nawuknyli. Foto: Matej Wjeńka Worklečanscy šulerjo su so minjeny tydźeń w čěskim Bedřichowje na sněhakowarskim lěhwje wobdźělili a tam tójšto nawuknyli. Foto: Matej Wjeńka
Cyłkownje 29 šulerkow a šulerjow Worklečanskeje wyšeje šule je so minjeny tydźeń w čěskim Bedřichovje na sněhakowarskim lěhwje wobdźěliło, zo bychu tam swoje kmanosće w tutej disciplinje zymskeho sporta polěpšili. Chowancow sportoweho wučerja Křesćana Bejmaka wočakowachu najlěpše wuměnjenja w Jizerskich horinach: Słónčne wjedro, dosć sněha na pisće a k tomu hišće dobra čěska kuchnja. Jemu poboku běštaj studentaj wučerstwa Syman Pöpel a Matej Wjeńka. Po wobstaranju sněhakowanskich utensilijow podachu so wšitcy hišće póndźelu na zwučowansku hórku, hdźež prěnje pospyty přewjedźechu. Wutoru a srjedu steješe sněhakowanske wukubłanje młodych šulerjow w srjedźišću. Za to organizowa Křesćan Bejmak hišće dalšeho čěskeho wučerja, kotryž započatkarjam zakłady sněhakowanja sposrědkowaše. Po napinacym dnju na pisće wjeselachu so wšitcy wutoru na zhromadny filmowy wječor. Srjedu po wječeri steješe hišće krótka teoretiska hodźinka na planje, hdźež na přikład prawidła na pistach abo tež sněhakowarski material bliže rozkładźechu.
wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk