Chcedźa dotwar dróhi woswjećić

wutora, 24. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Němčanscy seniorojo su sej na swojim njedawnym zetkanju wjesny wětrnik bliže wobhladali a so do jeho stawiznow zanurili.  Foto: Achim Nowak Němčanscy seniorojo su sej na swojim njedawnym zetkanju wjesny wětrnik bliže wobhladali a so do jeho stawiznow zanurili. Foto: Achim Nowak

Kaž minjene lěta zetkachu so tež lětsa nazymu zaso Němčanscy seniorojo. Minjeny pjatk činjachu to při wětrniku. Hačrunjež jón mnozy cuzy ludźo wopytuja, wjacori domoródni młyn a jeho stawizny njeznaja. Tak witaše čłon wětrnikoweho towarstwa Dietmar Henčel wjace hač połsta wuměnkarjow při młynje, zo by jim wo stawiznach młyna powědał a jich po nim wodźił. Mnozy dopominachu so na bywšich wobsedźerjow, kaž na knjeza Werdina abo knjeza Lorenca, kiž bě w 1950tych lětach młyn wobšěrnje restawrował.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND