Zeleny tydźeń w Berlinje dožiwjenjowpołny był

wutora, 04. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Awtorka přinoška móžeše na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje wjele zajimawych rozmołwow z wopytowarjemi dožiwić.  Foto: Sonja Hejdušcyna Awtorka přinoška móžeše na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje wjele zajimawych rozmołwow z wopytowarjemi dožiwić. Foto: Sonja Hejdušcyna

W nadawku Sakskeho krajneho kuratorija wjesnych kónčin přebywach njedawno wjacore dny na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje, a to mjeztym třeći raz. A móžu wo rjanych dožiwjenjach tam rozprawjeć. Jako steješe sakski wječor na programje, přichwata tójšto prominency do Berlina, kotraž tež pola našeho stejnišća zasta a nas postrowi. Jako prěnjej přińdźeštaj sakski ministerski prezident Michael Kretschmer a za nim Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU). Wobaj mje w serbskej rěči postrowištaj, štož mje jara zwjeseli. Jako so potom za zhromadne foto zestupachmy, sćahny mje ministerski prezident k sebi, zo dyrbjach před nim stać. W krótkej rozmołwje mi wón mjez druhim rjekny, zo mamy sej swoju identitu wobchować.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND