Do delnjołužiskeju wjeskow sej wulećeli

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Willi Selmer (naprawo) twori za wšitke generacije. Tak namakaja dźěći, młodostni a dorosćeni, kotřiž so za wuměłstwo zajimuja, w jeho ateljeju w delnjołužiskim Łazu (Laasow) tójšto zajimawostkow.  Foto: Ferdinand Rječka Willi Selmer (naprawo) twori za wšitke generacije. Tak namakaja dźěći, młodostni a dorosćeni, kotřiž so za wuměłstwo zajimuja, w jeho ateljeju w delnjołužiskim Łazu (Laasow) tójšto zajimawostkow. Foto: Ferdinand Rječka

Spočatk měrca, na Mjezynarodnym dnju žonow, wulećachu sej čłonojo Njebjelčanskeho towarstwa Kamjenjak do delnjołužiskeho Łaza (Laasow) na wuměnu z wuměłcom Willijom Selmerom. Njecyłe dwaceći „Kamjenjakow“ bě so za wuprawu rozsudźiło. Willi Selmer, bě loni mjez wuměłcami na Mjezynarodnej rězbarskej dźěłarničce w Miłočanskej skale. Jeho twórba, zaběraca so z pozhubjowacym so časom, je wulki zajim zbudźiła. Tónkróć wodźeše wón hosći po swojim ateljeju, kiž je zaměstnjeny w něhdyšim Łazowskim hosćencu. Při tym wopytowarjam napadny, zo twori Willi rady dowysoka sahace žónske postawy. Na zahrodźe bě składnosć, popřeć sej wid na měrnu delnjołužisku krajinu, kotraž njeje daloko wot Błótow z jeje groblemi zdalena. Willi Selmer wulětnikarjam powědaše, zo njeje lochko jako swobodnje skutkowacy wuměłc wobstać. Tak wuwučuje wón zdobom na Choćebuskej Techniskej uniwersiće studentow socialneho dźěła. A woni wužiwaja dźěłarnju, material a nazhonjenja wuměłca-awtodidakta we Łazu. Zhromadnje ze swojej partnerku a dalšimi wobydlerjemi domskeho je wón wopytowarjow pohosćił.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND