Klětu přewjedu w Jaworje zaso ADAC MX Masters

wutora, 14. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Po pjeć lětach přestawki wróći so motocrossowa serija ADAC MX Masters zaso do Łužicy. Wšitke wobrazy su z lěta 2017. Tehdom bě europska motorossowa elita hižo raz w Jaworje. Jörg Stephan Po pjeć lětach přestawki wróći so motocrossowa serija ADAC MX Masters zaso do Łužicy. Wšitke wobrazy su z lěta 2017. Tehdom bě europska motorossowa elita hižo raz w Jaworje. Jörg Stephan

Europska motocrossowa elita wróći so po pjeć lětach přestawki zaso do Łužicy, a to 3. a 4. septembra 2022. Wo tym rozprawjachu Serbske Nowiny zašły kónc tydźenja w swojich krótkopowěsćach. Pod Kaponicu budu potom po pjećlětnej přestawce zaso pod profesionelnymi wuměnjenjemi sportować. Najwažniše informacije a fakty k najwjetšej motocrossowej seriji w Europje je tule Konstantin Hrjehor zestajał.

Što su ADAC MX Masters?

Serija ADAC MX Masters poskića ambicioněrowanym motocrossowym jězdźerjam profesionalne jewišćo. Wona bu wot najwjetšeho Europskeho awtomobilneho kluba ADAC do žiwjenja zwołana. Cil zarjadowanja je narodny sport skrućić a dorost spěchować. Mjeztym njeda so serija ze swěta motocrossa hižo wustorčić. Docpěte bu to dźakowano pro­fesionalnej organizaciji, spušćomnemu planowanju a dobremu zhromadnemu dźěłu z motorskej industriju kaž tež anga­žementej zarjadowarjow. Motorska industrija je zastupjena přez zhotowjerjow kaž KTM, Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha a Husqvarna.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Dennis Ulrich (naprawo, Saarlouis-Neuforweiler) budźe klětu pod Kaponicu zawěsće zaso pódla, mjeztym zo wubědźuje so Dominik Thury (2. wotprawa, Bad Schlema) nětko w Americe. Pisanje awtogramow je wosebje młodym přihladowarjam zajimawe, dokelž su woni jězdźerjam potom chětro bliscy.
dalši wobraz (2) Porjadne mytowanje dobyćerjow słuša tež na Jaworskej čarje k woblubowanym programowym dypkam.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND