Saněruja třěchu tribuny

štwórtk, 20. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kónc lěta 2021 dósta předsydstwo FC Ener­­gije Choćebuz přizwolenje, zo smě třěchu zapadneje tribuny stadiona kaž tež sportoweje hale, kotraž steji na arealu stadiona, saněrować. Minjeny tydźeń su tam nětko dźěłać započeli. Najprjedy zaró­štuja zapadnu tribunu, čehoždla móže při přichodnych hrach Energije k mjeńšim wobmjezowanjam dóńć. Planowanski běrow Daubitz a Moldenhauer, firmy IK-twar,­ třěchitwar Böhm, třěchikryjer Mäksch a jednaćel FCE André­ Schilbach zetkachu so minjeny štwórtk, zo bychu wo dalšim wotběhu wuradźowali.

Saněrowanski projekt bě jenož móžny, dokelž braniborske ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport jón financielnje podpěruje. Něhdyši Choćebuski wyši mě­šćanosta Frank Szymanski je so wosebje za spěchowanje zasadźał. Jemu kaž tež městu samomu a wokrjesej Sprjewja-Nysa słuša wulki dźak.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND