Póstnicy w lěću swjećili

srjeda, 03. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Za lěćne prózdniny Lipšćanskich studentow nazwučowachu program w Centrifuze serbskeho internata.  Foto: Xenia Špitankec Za lěćne prózdniny Lipšćanskich studentow nazwučowachu program w Centrifuze serbskeho internata. Foto: Xenia Špitankec

Wosrjedź lěća póstnicy swjećić? W Lipsku je tež to móžno. Minjeny pjatk swjećachu studenća lěćne póstnicy, kotrež mjenuja SoFa (Sommer Fasching) we „Werk2“. Běchu to mjeztym dźesate lěćne póstnicy, kotrež Lipšćanske studentske rady jědnaćoch hromadźe wuhotowachu. K tymle radam słušeja fyzikarjo, chemikarjo, biologojo, sportowcy, medicinarjo, weterinarni medicinarjo, hospodarscy wědomostnicy a wězo tež Sorabija. Korony dla dyrbješe swjedźeń 2020 a 2021 wupadnyć. Ćim wjetše běštej wjeselo a angažement, zo móžeše so lětsa zaso wotměć.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND