Nowy wonkowny wobraz za město a šulu

štwórtk, 04. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Škleńčany zachod mjez zakładnej a wyšej šulu w Kulowje je wudebjeny z motiwami Krabata a chorwatskeho obrista Janka Šajatovića.  Foto: Sabina Salowscyna Škleńčany zachod mjez zakładnej a wyšej šulu w Kulowje je wudebjeny z motiwami Krabata a chorwatskeho obrista Janka Šajatovića. Foto: Sabina Salowscyna

Kulow. Kulowska Krabatowa zakładna šula je so loni we wobłuku projekta „Tradicije wobchować – přichod wuhotować“ na idejowym wubědźowanju Swobodneho stata Sakskeje simul+ wobdźěliła. ­Woči wšěch wobdźělenych so błyšćachu, jako wulosowa so Kulowske kubłanišćo jako dobyćer wupisanja. Hižo dołho mějachu ideju škleńčany zachod mjez zakładnej a wyšej šulu wudebić z motiwami Krabata, wšako so wonkownje dotal nihdźe na Krabata njepokazuje. Ideja kolaže móžeše so dźakowano pjenježnemu darej we wobjimje 5 000 eurow skónčnje zwoprawdźić.

Nětko móža so šulerjo a wučerjo wobeju kubłanišćow, ale tež wopytowarjo a wuchodźowarjo zwjeselić nad wobrazowymi impresijemi chorwatskeho obrista Janka Šajatovića a powěsćoweje figury Krabata. Škleńcy zachodneho pawiljona wudebichu mjenujcy pod hesłom „Mytos a woprawdźitosć“.

Krabat njeliči jenož jako móst mjez rěču a kulturu, ale je dźěćom zdobom přikład za přiswojenje wědy a za stajne wuknjenje. Wón je takrjec žiwy sposrědkowar serbskeje rěče a podšmórnje hódnotu hajenja nałožkow a tradicijow.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND