Z přećelemi so znowa zetkali

štwórtk, 18. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo Slepjanskeho serbskeho folklorneho ansambla zetkachu so njedawno na Rownjanskim Njepilic statoku z dunajskimi šwabami z wokrjesa Neckar-Odenwald.  Foto: Melanie Kottisekowa Čłonojo Slepjanskeho serbskeho folklorneho ansambla zetkachu so njedawno na Rownjanskim Njepilic statoku z dunajskimi šwabami z wokrjesa Neckar-Odenwald. Foto: Melanie Kottisekowa

Rowno. Po słowjanskim wašnju z chlěbom a selu su čłonojo Slepjanskeho serbskeho folklorneho ansambla njedawno 40 wosobow wopřijacu skupinu krajanstwa dunajskich šwabow z badensko-württembergskeho Mosbacha na Rownjanskim Njepilic statoku witali. Mjez nimi běštaj předsyda krajanstwa Anton Kindtner a krajny rada dr. Achim Brötel. Zetkanje bě wjeršk třidnjowskeje jězby, z kotrejž pokročowachu partnerstwo swojeho wokrjesa Neckar-Odenwald ze Zhorjelskim wokrjesom. Wone wobsteji hižo z lěta 1990. Prěnje zetkanje ze Slepjanami wotmě so 2019, štyri lěta pozdźišo pobychu serbscy hosćo na nalětnim swjedźenju w Mosbachu. Předsydka folklorneho ansambla Stephanie Bier­holdtec wopytowarjow witaše. Wulki wuznam zetkanja wotbłyšćowaše so w tym, zo wobdźělištej so wiceprezidentka Sakskeje krajneje direkcije Carolin Schreck a zamołwita za serbske prašenja Zhorjelskeho wokrjesa Kati Struckowa.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND