Z wječornikom w cirkusu byli

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Někotre dźěći z Delnjohórčanskeho domu požadarjow azyla, kotrymž su w Male šecach wopyt cirkusa William zmóžnili Foto: Sieghard Kozel Někotre dźěći z Delnjohórčanskeho domu požadarjow azyla, kotrymž su w Male šecach wopyt cirkusa William zmóžnili Foto: Sieghard Kozel

Malešecy (SK/SN). Skupina dźěći azylowych požadarjow z přebywanišća w Delnjej Hórce dožiwichu minjenu sobotu popołdnju w Malešecach předstajenje cirkusa William. Nastork k tomu běchu Serbske Nowiny dali, kotrež přewostajichu swojim čitarjam darmotne zastupne lisćiki.

Mjez dobyćerjemi akcije serbskeho wječornika bě tež Kozelec swójba ze Stróže w Malešanskej gmejnje. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) a jeho staršej, kotřiž maja hižo dlěši čas zwiski k domej za požadarjow azyla, so rozsudźichu swoje zastupne kartki dale dać a nimo toho na swoje kóšty dalše dźěći mjenowaneho domu na cirkusowe předstajenje přeprosyć a jim rjane ­popołdnjo zmóžnić. Pjatnaće dźěći ze ­Syriskeje a Afghanistana a hosćićeljo so tuž w Malešecach zetkachu. Cirkusowe předstajenje so dźěćom jara spodobaše. Na kóncu smědźachu samo w maneži na kamelach a konjach jěchać. Někotre dźěći ćěkancow, ­kotřiž su w Malešanskej gmejnje nowu domiznu namakali, chodźa w Barće do zakładneje šule.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND