Lěkarski dorost jara trěbny poručenje

pjatk, 27. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W spanskim laborje Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma su studentki mediciny z Plzenja wuknyli, kak maja pacientej spansku mas ku připrawić. Hladarka Mandy Maiwald (naprawo) jim tule nałožowanje tajkeje maski rozłožuje. Kooperacija z Čěskej je łužiskej chorowni wažna, wšako nadźija so wottam fachoweho lěkarskeho dorosta.  Foto: Laura Thieme W spanskim laborje Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma su studentki mediciny z Plzenja wuknyli, kak maja pacientej spansku mas ku připrawić. Hladarka Mandy Maiwald (naprawo) jim tule nałožowanje tajkeje maski rozłožuje. Kooperacija z Čěskej je łužiskej chorowni wažna, wšako nadźija so wottam fachoweho lěkarskeho dorosta. Foto: Laura Thieme

Čěske studentki w jězorinowym klinikumje praktikum wukonjeli

Wojerecy (SN/mwe). Štyri studentki mediciny z čěskeho Plzenja su wot minjeneje njedźele hač do wčerawšeho we Wojerowskim jězorinowym klinikumje praktikum absolwowali. Při tym wěnowachu so přichodne lěkarki specielnje swojemu wólnemu předmjetej „Mylenja dychanja w sparje a spanska medicina.“ We wobłuku tohole projekta Wojerowska chorownja zhromadne dźěło z Plzeňskej medicinskej fakultu, wotnožku Praskeje Karloweje uniwersity, w zmysle medicinskeho dorosta zaměrnje pohłubša.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND