Pomha ćěkancam so zažiwić

srjeda, 08. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Carmen Kralowa Foto:  MilenkaRječcyna Carmen Kralowa Foto: MilenkaRječcyna

Ze swojej wjesołej žiłku wě Carmen Kralowa ludźi zahorić. To začuwaja tež młodźi ćěkancy wot 13 lět, kotřiž su bjez staršich do Němskeje přišli a nětko w Debrikecach přebywaja. Tam skutkuje 37lětna Nukničanka jako kubłarka. Wjacore lěta je wona jako hojerka-kubłarka-hladarka na samsnym městnje dźěłała. Wona je wjesoła, zo je jej Dźěłaćerski dobroćelski skutk zmóžnił dale w objekće skutkować a so wo młodostnych starać, po tym zo běchu zbrašeni z Debrikec wućahnyli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND