Struktury zastaranja polěpšić poručenje

pjatk, 12. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wot dźensnišeho maja w Kamjenskej chorowni maltezow nowy kompjuterowy tomograf. Medicinsko-techniska röntgenowa asistentka Doreen Sorschke (nalěwo) pokazuje z koleginu Inis Schnitker jednu lěpšinu noweje připrawy: Roła je wjetša, zo njebychu  so pacienća wuskosće dla w njej bojeli. Dale móža prudźenje nětko lěpje dozěrować wotpowědnje dźělej ćěła, kotryž dyrbi so přepytować. Skenowanje w nowym kompjuterowym tomografje traje tři do pjeć minutow. Foto: Linda Garten Wot dźensnišeho maja w Kamjenskej chorowni maltezow nowy kompjuterowy tomograf. Medicinsko-techniska röntgenowa asistentka Doreen Sorschke (nalěwo) pokazuje z koleginu Inis Schnitker jednu lěpšinu noweje připrawy: Roła je wjetša, zo njebychu so pacienća wuskosće dla w njej bojeli. Dale móža prudźenje nětko lěpje dozěrować wotpowědnje dźělej ćěła, kotryž dyrbi so přepytować. Skenowanje w nowym kompjuterowym tomografje traje tři do pjeć minutow. Foto: Linda Garten

Wokoło Běłeje Wody najmjenje domjacych lěkarjow w Hornjej Łužicy

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Prěni tak mjenowany lěkarski report za Saksku je statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow wčera w Drježdźanach předstajiło. W srjedźišću steji potrjeba lěkarskeho a dalšeho strowotniskeho zastaranja ambulantneho razu.

Wot Centralneho instituta za kasowolěkarske zastaranje w Němskej zdźěłana studija definuje za wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc pod aspektomaj demografiskeje změny kaž tež socialneho połoženja trěbnosć jednanja w dohromady 69 padach. Při tym su so wědomostnicy na lěkowanske­ a diagnozowe daty wotličenja ze systema kasowolěkarskeho zjednoćenstwa z lěta 2013 złožowali. Poručenja předleža za wobłuki Budyšin, Biskopicy, Kamjenc, Wojerecy, Radeberg, Běła Woda, Lubij, Zhorjelc kaž tež Žitawu. Za Hornju­ Łužicu definowanu potrjebu zwěsćichu za štyri z pjeć podatych ćežišćow. Su to wućeženje na stejnišću, po­trjeba zastaranja na bydlenskim městnje, struktury zastaranja kaž tež jich změna.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND