Mjenje je druhdy wjace

póndźela, 19. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Projektny chór dekanatneje młodźiny pod nawodom Jurja Jakubaša zahori přitomnych wčera w Chrósćicach z wjacehłósnje přednjesenymi sadźbami hodownych a młodźinskich spěwow. Michał Donat jón na keyboardźe přewodźeše. Foto: Jan Kral Projektny chór dekanatneje młodźiny pod nawodom Jurja Jakubaša zahori přitomnych wčera w Chrósćicach z wjacehłósnje přednjesenymi sadźbami hodownych a młodźinskich spěwow. Michał Donat jón na keyboardźe přewodźeše. Foto: Jan Kral

Do rjadu lětušich dohodownych koncertow zarjadowa so tež wčerawši beneficny w Chróšćanskej wosadnej cyrkwi. W derje pjelnjenym Božim domje dožiwichu wosadni a zajimcy wotměnjawy poskitk adwentnych serbskich kěrlušow a młodźinskich spěwow.

Chrósćicy (JK/SN). Spěwy a hudźbne kruchi młodostnych dekanata zarjadowachu so derje do nyšpora, kotryž je z wěriwymi farar Daniel Dziekiewicz swjećił. W běhu nyšpora jimaše so Christina Pólkec słowa a rozłoži přitomnym zaměr beneficneho zarjadowanja. Dokelž bě hižo­ w lětomaj 2012 a 2013 dlěši čas w Malawiju dźěłała, znaje wona tamniše poměry a konkretnu potrjebu. Po lětsa zakónčenym wukubłanja na babu poda so młodostna z Kulowca w januaru do misionskeje chorownje „St. Gabriel’s Hospital“­ w Namitete, něhdźe 60 kilo­metrow wot stolicy Lilongwe zdaleneje, hdźež budźe wosom tydźenjow na porodowej staciji pomhać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND