Wjace darićelow trěbnych? poručenje

srjeda, 15. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Žiwjenje pacientow krejnych konserwow dla ženje wohrožene njebyło

Budyšin/Kamjenc (SN/mwe). W Němskej tuchwilu tři procenty wobydlerjow prawidłownje krej daruja. „Na zakładźe zakonskich dowolenskich kriterijow pak móhło jich hač do 33 procentow być.“ To zdźěli na naprašowanje Serbskich Nowin Kerstin Schweiger – nowinska rěčnica krejdarjenskeje słužby Němskeho Čerwjeneho křiža (DRK) w Berlinje. „Demografiskeho wuwića dla měło w přichodnych lětdźesatkach město dotal třoch procentow wjele wjace z tych 33 procentow krej darić. Potom by teritorialne zastaranje z krejnymi konserwami zawěsćene było.“

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND