Póndźelne čitanja woblubowane

štwórtk, 09. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rodźeny Hózkowčan dr. Stefan Domanja nawjeduje rjapowy centrum Łužiskeho jězorinoweho klinikuma we Wojerecach.  Foto: LSK/Kai Loges + Andreas Langen Rodźeny Hózkowčan dr. Stefan Domanja nawjeduje rjapowy centrum Łužiskeho jězorinoweho klinikuma we Wojerecach. Foto: LSK/Kai Loges + Andreas Langen

Prawidłownje wotměwaja so we Wojerowskim jězorinowym klinikumje póndźelne čitanja. Přeco w 17 hodź. so wone započinaja a přiwabjeja stajnje něhdźe 50 zajimcow, tež z wokolnych wsow.

Wojerecy (SN/mwe). Kotre moderne terapeutiske móžnosće a metody su, što su přičiny chorosćow, hdy měli k lěkarjej hić – na tele a mnohe dalše prašenja dóstawaja zajimcy wotmołwu na prawi­dłownych póńdźelnych čitanjach we Wojerowskej chorowni. Přichodne čitanje 20. měrca budźe na temu narunanje bjedroweho zhibadła, a 3. apryla póńdźe wo złamane nadkoleno. Zarjadowarjo proša wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 03571/44 36 45.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk