Pytaja mjeno za nowy dom

štwórtk, 16. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na twarnišću noweho centruma seniorow na Lěsnym puću: Dipl.-ing. Tony Lindner z firmy Bau- und Transportgesellschaft Lindner mbH jako generalneho předewzaćela w rozmołwje z twarskim knjezom, architektom dipl.-ing. Rainerom R. Radzuweitom (wotlěwa) z firmy IMMAC Sozialbau GmbH.  Foto: Linda Garten Na twarnišću noweho centruma seniorow na Lěsnym puću: Dipl.-ing. Tony Lindner z firmy Bau- und Transportgesellschaft Lindner mbH jako generalneho předewzaćela w rozmołwje z twarskim knjezom, architektom dipl.-ing. Rainerom R. Radzuweitom (wotlěwa) z firmy IMMAC Sozialbau GmbH. Foto: Linda Garten

W Kamjencu twari skupina AZURIT pod Budyskej hórku nowy centrum seniorow. Přichodnej nawodnicy zarjadnišća Kathleen Hanschke je wažne, ludnosć wo twarskim postupje běžnje informować a hromadźe z nimi mjeno za nowy dom nańć.

Kamjenc (SN). Nowy centrum budźe moderne a atraktiwne zarjadnišćo za hladanja potrěbnych seniorow. Lětsa w septembrje ma dźěłać započeć. Po słowach přichodneje šefowki Kathleen Hanschke su „jara optimistiscy, zo twarske dźěła sčasom wotzamknjemy“.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk