Mobilny team w měsće poručenje

wutora, 09. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Socialna pedagogowka Sofija Delanec (naše foto) stara so ze swojim kolegu Bennom Aurasom jako team mobilneho młodźinskeho dźěła wo młodostnych w Budyšinje. Spóznajomnaj staj wonaj na čornej kapje z kusatym zelenym napisom „Pro Chance“. Bórze chce mobilny team na Wonkownej Lawskej běrow wotewrěć.  Foto: Constanze Knappowa Socialna pedagogowka Sofija Delanec (naše foto) stara so ze swojim kolegu Bennom Aurasom jako team mobilneho młodźinskeho dźěła wo młodostnych w Budyšinje. Spóznajomnaj staj wonaj na čornej kapje z kusatym zelenym napisom „Pro Chance“. Bórze chce mobilny team na Wonkownej Lawskej běrow wotewrěć. Foto: Constanze Knappowa

Socialni pedagogojo staraja so wo Budyskich młodostnych

Budyšin (CK/SN). Socialna pedagogowka Sofija Delanec ma nowy a napjaty nadawk. Wona stara so wo młodostnych z problemami w Budyšinje. W čornej kapje z kusatym zelenym napisom „Pro Chance“ Sofija a jeje kolega Benno Auras coolnje wupadataj a staj spóznajomnaj jako team mobilneho młodźinskeho dźěła. Wonaj wopytujetaj młodostnych w zjawnym rumje, na Žitnych wikach, w měšćanskim dźělu Strowotna studnja abo w Allendowej štwórći. „Tajke městnosće zetkawanja su po cyłym měsće. Prjedy pak hač krute kontakty nastawaja, zańdźe tójšto časa“, Sofija Delanec posudźuje. Šěsć lět je wona mobilne młodźinske dźěło w gmejnach Radwor, Wulka Dubrawa a Malešecy wukonjała. Tak powěda wo młodostnej, kotraž bě spočatnje zawrjena a njewěsta. W běhu zhromadneho dźěła pak sta so sebjewědomiša a zakónči jako prěnja w swójbje realnu šulu. Za socialnu pedagogowku bě to wobkrućenje, kak trěbne jeje dźěło je. Na wsach su młodostni skerje w młodźinskich towarstwach aktiwni­ abo w priwatnych rumnosćach, w měsće maja za to zjawne zetkanišća.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND