Kóžny rak w srjedźišću

štwórtk, 13. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dobre sto dnjow nowy šefllěkar dr. Kim Christian Heronimus w jězorinowym klinikumje wobłuk derma tologije a alergologije nawjeduje.  Foto: Andreas Kirschke Dobre sto dnjow nowy šefllěkar dr. Kim Christian Heronimus w jězorinowym klinikumje wobłuk derma tologije a alergologije nawjeduje. Foto: Andreas Kirschke

Dermatologiski wotrjad jězorinoweho klinikuma dale wuwiwaja

Wojerecy (AK/SN). Pacientam z kóžnym rakom chce Wojerowski jězorinowy klinikum přichodnje hišće wobšěrniši poskitk hojenja a hladanja poskićeć. „Chcemy swój dermatologiski a alergologiski wotrjad dale wuwić a so na tymle polu z ćežišćowym zastaraćelom stać“, po­twjer­dźi jednaćel klinikuma Jörg Scharfenberg na njedawnej nowinarskej rozmołwje. Dobre sto dnjow nowy šeflěkar dr. Kim Christian Heronimus wobłuk dermatologije a alergologije nawjeduje. 39lětny rodźeny Berlinjan bě hač do lěta 2006 fachowy lěkar w stolicy a hač do 2014 zastupowacy šeflěkar w Zwickau­wje. „We Wojerecach mam dobry team, dobre dźěłowe wuměnjenja a prawu wokolinu“, wón rozłoži. Jeho mandźelska móže jako neurologowka tohorunja w klinikumje dźěłać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND