Iniciatiwy za integrowanje

štwórtk, 10. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ so na mnohostronske wašnje za integraciju ćěkancow zasadźuje. Tole podšmórny hłownohamtska koordinatorka Birgit Radeck na wčerawšim zetkanju za čłonow a zajimcow. Něhdźe 100 wobydlerjow z města a wokoliny so w zwjazku angažuje.

Tuchwilu je we Wojerecach 16 swójbow ćěkancow decentralnje zaměstnjenych, 320 požadarjow wo azyl bydli w domje na Müntzerowej a 130 na Hasy Liselotty Herrmann. W dalšim domje w industrijowej přestrjeni bydli 22 njepřewodźenych młodostnych ćěkancow. Nošer wšitkich domow je AWO. Za ćěkancow organizuje zwjazk na přikład meblowy projekt. Tak pomhaja při zarjadowanju bydlenjow. Za młodostnych ćěkan­- cow wuhotowachu wosebitu rumnosć za domjace nadawki, při kotrychž jich tež podpěruja. Powołanski šulski centrum „Konrad Zuse“ poskićuje na dwě lěće rozšěrjeny powołanski přihotowanski čas.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND