Nowe kruchi a hudźbni hosćo

štwórtk, 14. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wjele wjesela wobradźichu Krystof Rjeda, Syman Hejduška, Jan Rjeda, Beno Hojer a Marek Rjelka (wotlěwa) jako skupina Po Štyrjoch na swojim beneficnym koncerće minjenu sobotu w Jaseńcy. SN/Maćij Bulank Wjele wjesela wobradźichu Krystof Rjeda, Syman Hejduška, Jan Rjeda, Beno Hojer a Marek Rjelka (wotlěwa) jako skupina Po Štyrjoch na swojim beneficnym koncerće minjenu sobotu w Jaseńcy. SN/Maćij Bulank

Beneficny koncert w Jaseńcy je w mnohich protykach kruće zapisany

Je-li Jaseńca w zymskim času z awtami zaparkowana, pokazuje wšitko na to, zo je pola Rynčec zaso beneficny koncert skupiny PoŠtyrjoch. Tajkich pomocnych zarjadowanjow kaž minjenu sobotu je runje w adwenće wjele. Wosebitosć Jasčanskeho pak je jeho ryzy serbski charakter, čehoždla je to mnohim kruty termin w běhu lěta. Hižo hdyž Florian Rynč a jeho mandźelska wopytowarjow wutrobnje witataj, čuješ so kaž doma. „Wězo je to z tójšto dźěłom zwjazane. Ale činju to woprawdźe rady. A nimo toho mam swojich pomocnikow“, angažowany Jasčan měni. Kaž doma so tež čuješ, hdyž pola Rynčec mnohich znatych zetkaš, kotřiž su tohorunja swěrni přiwisnicy beneficneho koncerta.

wozjewjene w: Socialne

Galerija

dalši wobraz (1) Beneficnemu koncertej přizamkny so spěwny wječor, kiž hudźbnicy na swojich instrumentach přewodźachu a tak k sobuspěwanju pohnuwachu.
dalši wobraz (2) Wothłós na koncert bě přemóžacy, tak zo běštej garaža a stan na Rynčec statoku kopaće połnej.
dalši wobraz (3) Beneficny koncert wobohaćichu Marija Helena Bretschneiderec, Helena Hejduškec a Sofija Hejduškec (wotlěwa).
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk