Měła chudobje zadźěwać

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na zarjadowanju we Wojerecach wo bjezwuměnitu zakładnu mzdu šło

Wojerecy (AK/SN). Po cyłej Němskej měli wo tym diskutować, zo zawjedźe so bjezwuměnita zakładna mzda. To podšmórny Ringo Jünigk ze Šejkowa (Schipkau), čłon zwjazkoweho dźěłoweho zjedno­ćen­stwa zakładna mzda pola strony Lěwicy, minjenu sobotu we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska 1. Towarstwo Wjazba Gundermanna a Kul­turna fabrika běštej přeprosyłoj, hosćo zbliska a zdaloka su temu čile a kontrowersnje rozjimali.

„56 miliardow nadhodźin wob lěto w Němskej płaća, 96 miliardow pak nic. Najwjace dźěła w towaršnosći so čestnohamtsce wukonja. Fakt je, kóždy trjeba dochody, zo by žiwy był“, rjekny Jünigk. Za njeho je najwjetši čas, dźěło znowa pohódnoćić a organizować.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk