×

Powěsć

Failed loading XML...

Maltezojo staraja so wo dorost

štwórtk, 05. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Saksko-braniborska powšitkowno­wu­žitna towaršnosć maltezow je minjene tydźenje na zarjadowanjach wospjet swoje wukubłanske městna w chorowni a starowni předstajała.

Kamjenc (SN/mwe). „Cyłkownje smy ze za­jimom za naše wukubłanske powołanja jara spokojom“, praji Beate Mögel, hladanska direktorka w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana. „Wjeselimy so, zo móžemy lětsa nazymu zaso dźewjeć młodych ludźi jako strowotniskich a hladarjow chorych kaž tež na baby wukubłać.“ Na wustawach maltezow započnu w druhej połojcy lěta tež hladarjow starych ludźi wukubłać. Nimo toho móža so wuknjacy Worklečanskeje, Kulowskeje a Ralbičanskeje wyšeje šule w chorowni přizjewić, zo bychu na stacijach praktikum přewjedli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND