Dźěći swěta w Domje lutkow

pjatk, 13. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nele a Franz předstajištaj hóstnym dźěćom z domu požadarjow azyla w Ćišćanskim Domje lutkow srjedu we wobłuku zarjadowanja „Dźeń a nóc tolerancy“ narodnu drastu Serbow z Wojerowskeje kónčiny. Zhromadnje z hólcami a holcami nazwučowachu chowancy pěstowarnje serbsku reju.  Foto: Silke Richter Nele a Franz předstajištaj hóstnym dźěćom z domu požadarjow azyla w Ćišćanskim Domje lutkow srjedu we wobłuku zarjadowanja „Dźeń a nóc tolerancy“ narodnu drastu Serbow z Wojerowskeje kónčiny. Zhromadnje z hólcami a holcami nazwučowachu chowancy pěstowarnje serbsku reju. Foto: Silke Richter

„Dźeń a nóc tolerancy“ w Ćišćanskej pěstowarni wotměli

Ćisk (SiR/SN). Zarjadnišćo za koordinaciju kubłanja pola wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a iniciatiwa Ciwilna kuraža Wojerecy stej na akciju „Dźeń a nóc tolerancy“ přeprosyłoj. Srjedu mějachu tuž hólcy a holcy z Wojerowskeho domu požadarjow azyla a dźěći Domu lutkow w Ćisku sładnosć, so mjez sobu zeznać. Zarjadnišćo, kotrež je w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka, bě so na akciji wospjet wobdźěliło, mjeztym třeći króć. Tak dožiwichu dźěći wšelakeho pochada zhromadne dopołdnjo. „Chcemy ze zetkanjom docpěć, zo so mjezsobne strachi přewinu. Dźeń měješe w dźěćoch, wšojedne kotreho pochada su, pozitiwne a nadźijomnje trajne začuće zawostajić“, rozłoži zakładny zajim dnja zetkanja Dora Gebauerowa z wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk