×

Kedźbu!

JFile: :read: Die Datei kann nicht geöffnet werden: https://www.domowina-verlag.de/rss/catalog/new/store_id/3/

×

Powěsć

Failed loading XML...

Z rěču a kulturu wobohaćeć

štwórtk, 03. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
We Wostrowcu su minjeny tydźeń na fachowej konferency „Natwar kompetencneho teama 55+ w němsko-pólskim pomjeznym rumje“ wuradźowali, kak móhli so seniorojo do towaršnostneho žiwjenja bóle zapřijeć a při tym swoje bohate žiwjenske nazhonje nja nałožować.  Foto: Andreas Kirschke We Wostrowcu su minjeny tydźeń na fachowej konferency „Natwar kompetencneho teama 55+ w němsko-pólskim pomjeznym rumje“ wuradźowali, kak móhli so seniorojo do towaršnostneho žiwjenja bóle zapřijeć a při tym swoje bohate žiwjenske nazhonje nja nałožować. Foto: Andreas Kirschke

Projekt Europskeje unije „55+“ posylnja angažowanych seniorow

Wostrowc (AK/SN). Za někotre lěta budźe kóždy druhi wobydler Zhorjelskeho wokrjesa znajmjeńša 55 lět stary. „Runje tući ludźo pak su sej zdobyli wysoke kompetency w powołanju, swójbje a wólnym času. Chcedźa so angažować a woni maja za to chwile. „Trjebamy starych a jich nazhonjenja za přichod“, potwjerdźa dr. Michael Schlitt, předsyda Mje­zynarodneho zetkawanskeho centruma Marijiny doł (IBZ), zańdźeny štwórtk we Wostrowcu. Tam wotměchu po zahajenju projekta Europskeje unije loni nětko druhu fachowu konferencu „Natwar kom­petencneho teama 55+ w němsko-pólskim pomjeznym rumje“. Projekt traje wot lěta 2017 do 2019. Iniciatorojo a part­nerojo za IBZ su agentura za regionalne wuwiće Kyrkonošow (Riesengebirgs­region KARR) z města Jelenia Góra w Pólskej. Za pro­jekt móža nałožić 669 000 eurow­. Z nich přińdźe 568 000 eurow ze spě­­chowanskich srědkow europskeho programa „Interreg Pólska-Sakska“. 101 000 eurow swójskeho podźěla nje­setej kooperaciskej partneraj. Po intensiwnym wuhódnoćenju chcedźa zdźěłać brošuru z dokumentaciju.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND