Pytaja drastu za Černobylske dźěći

pjatk, 03. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN). Wot dźensnišeho přebywaja w Kamjencu znowa dźěći z běłoruskeho Černobyla, zo bychu so we Łužicy wočerstwili. Wo tym informuje městopředsyda towarstwa Iniciatiwa dźěći z Černobyla Georg Tietzen w nowinskej zdźělence.

Kaž hižo minjene lěta přebywa znowa na přeprošenje Kamjenskeho towarstwa 20 na diabetes schorjenych dźěći a młodostnych ze swojimi pjeć přewodnikami w Hornjej Łužicy. Hač do 24. awgusta so woni tu wočerstwjeja a su wodnjo w Kamjenskim dźěćacym domje towarstwa na Fichtowej. „Přebytk je wažny wobstatk běłorusko-němskeho projekta ‚Šula – žiwy być z diabetesu‘, kotryž kóžde lěto zhromadnje z našim běłoruskim partnerskim towarstwom přewjedujemy“, Tietzen rozłoži. Při tym posrědkuja dźěćom teoretiske znajomosće a praktiske nazhonjenja při wšědnym wobchadźenju z chorosću. Zajimawje zestajany program lubi dźěćom tež mnohe njezapomnite wokomiki a rjane dopomnjenki.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk