Bukecy přikład cyłej Sakskej

wutora, 04. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, naprawo) je wčera prěnju digitalnu zběrarnju lěkarskich receptow w swobodnym staće w foyeru Bukečanskeje wotnožki Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin přepodał.  Foto: Jurij Helgest Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, naprawo) je wčera prěnju digitalnu zběrarnju lěkarskich receptow w swobodnym staće w foyeru Bukečanskeje wotnožki Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin přepodał. Foto: Jurij Helgest

Nimale 130 zběrarnjow lěkarskich receptow je tuchwilu w Sakskej. Za tajki serwis farmaceutiskeho zastaranja we wjesnych kónčinach wužiwaja w Bukecach nětko lěpšiny digitalizacije.

Bukecy (SN/at). W Bukecach maja prěnju digitalnu zběrarnju receptow w Sakskej. Ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) přepoda ju wčera w foyeru tamnišeje wotnožki Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin. Tak zahaji so poslednja etapa pilotoweje fazy terminala, kotryž bě Mnichowska firma NOVENTI HealthCare tzwr k zastaranju z medikamentami we wotležanych kónčinach wuwiła. Wjesnjanosta Norbert Wolf (CDU) so wjeseli, „zo bu Bukečanska gmejna za projekt wuzwolena“. Wšako ma jón za konkretnu podpěru wjesneho ruma. Kaž zdźěli Zwjazk sakskich apotekarjow, je Budyski wokrjes po wšej Sakskej region z najmjenje lěkarnjemi. Jedna tajka zastaruje hač do 5 100 wobydlerjow. To je jasnje pod přerězkom Němskeje.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk